Le Cordon Bleu โลโก้

ทาร์ตช็อกโกแลตและซูเฟล

Thailand
เวิร์คช็อปสำหรับคนรักช็อกโกแลต! ในเวิร์คช็อปนี้ผู้เข้าเรียนจะได้เตรียมและลงมือทำทาร์ตช็อกโกแลตรสเข้มข้มกับซอล์ทเท็ดคาราเมล/คาราเมลรสเค็ม ช็อกโกแลตกานาช และช็อกโกแลตเครมเมอ. ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการทำทาร์ต กานาช เครมเมอ คาราเมล การเทมเปอร์ช็อกโกแลต รวมไปถึงการปรุงช็อกโกแลตซูเฟลร้อนอย่างสมบูรณ์แบบ

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมกับการจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
เวลาเรียน: 08:00 น. - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP