Le Cordon Bleu โลโก้

ทดลองเรียนจริง 3 ชั่วโมง (หลักสูตรการทำขนมปัง)

Thailand

หลักสูตรทดลองเรียนจริง 3 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรการทำขนมปัง ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนระดับโลกและสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนเสมือนจริง มาเริ่มต้นก้าวแรกในการเป็นมืออาชีพพร้อมกัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • เทคนิคการทำขนมปังสำหรับแซนวิช
  • ขนมปังแซนวิชไส้คาว 2 สไตล์
    : แซนด์วิชไก่งวงรมควัน
    : แซนด์วิชซีฟู้ดสไตล์เอเชียน

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมกับการจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน และปรึกษาสอบถามข้อมูลเรื่องหลักสูตรการเรียนกับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 12:00 น.
ภาษา:
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16
สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - หลักสูตรทดลองเรียนไม่สามารถออกใบประกาศนียบัตรได้

รวมทั้งหมด: 4,500.00฿

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง

TOP