Le Cordon Bleu โลโก้

ขนมปังโฮมเมดเพื่อสุขภาพ

Thailand

ใหม่!! เรียนรู้หลักสูตรการทำขนมปังโฮมเมดเพื่อสุขภาพ 1 วัน ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการคัดสรรวัตถุดิบที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการทำขนมปังสไตล์ฝรั่งเศส ผู้เรียนจะได้ลงมือทำขนมปังพร้อมกับเชฟในหลากหลายชนิด

ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการทำขนมปัง 4 ชนิด ได้แก่

  • ขนมปังข้าวไรย์ (Rye Bread)
  • ขนมปังผลไม้รวม (Dry Fruits Bread)
  • ขนมปังธัญพืช (Multi Grain Bread)
  • แอนแซคบิสกิต (Anzac Biskit)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน: 
08:00 - 16:00 น.

ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP