Le Cordon Bleu โลโก้


โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทยได้รับการออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน และการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารไทยมากกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารแบบชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟ หรือดำเนินกิจการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับ "ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe)" โดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางเพื่อพาก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจอาหารระดับสากล

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาด การสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน การชิมอาหาร และการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดความละเอียดประณีตลงไปในการประกอบอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน: กุมภาพันธ์ l พฤษภาคม l กรกฎาคม l ตุลาคม
หลักสูตรวันธรรมดา: เรียน 5 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน: 8 - 9 เดือน
จำนวนชั่วโมงรวม:
540 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:
3 - 6 ชั่วโมง
ภาษา: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทยในห้องสาธิตการทำอาหาร

 

 

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  ภาคเรียนที่ 1
  • ความเป็นมาของอาหารไทย
  • ความรู้เบื้องต้น และเทคนิคการทำอาหารและขนมไทย
  • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเยี่ยมชมตลาด
  • ทักษะการใช้มีด และเครื่องครัว
  • การหั่นผักแบบต่างๆ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเทศและสมุนไพรไทย
  • การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  • การจัดและตกแต่งจานอาหารด้วยงานใบตอง
  • หลักการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร
  • การจัดจานอาหารเบื้องต้น
  • การจัดเตรียม และการประกอบอาหาร:
   • - อาหารว่าง - อาหารประเภทยำ ลาบ และพล่า - อาหารประเภทแกงจืด แกงเผ็ด และแกงหลายรส รวมถึงเครื่องแกงชนิดต่าง ๆ - อาหารประเภทน้ำพริก และเครื่องจิ้ม - อาหารจานหลัก - ข้าว และก๋วยเตี๋ยว - เทคนิคการถนอมอาหาร - ขนมไทยโบราณ - เครื่องดื่มสมุนไพรไทย
  ภาคเรียนที่ 2
  • การเงินเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
  • การพัฒนาแนวคิดของร้านอาหาร
  • การพัฒนาแผนธุรกิจ
  • การจัดการรายการอาหาร
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร
  • การแกะสลักผักและผลไม้
  • การประดิษฐ์งานใบตอง
  • การจัดเตรียม และการประกอบอาหารประจำภาคทั้ง 4 ภาค: เหนือ กลาง อีสาน และใต้
  • กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน: อาหารประจำภาค #1
  ภาคเรียนที่ 3
  • การจัดเตรียม และการประกอบอาหารไทยแบบชาววัง 
  • ไวน์กับอาหารไทย
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังห้องครัว
  • ทักษะการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
  • อาหารไทย-จีน
  • อาหารไทยร่วมสมัย (Modern Thai Cuisine)
  • ขนมไทยประยุกต์ (Fusion Thai Desserts)
  • การสาธิตการประกอบอาหารไทยร่วมสมัย และอาหารไทยประยุกต์ โดยเชฟรับเชิญพิเศษ
  • กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน: อาหารประจำภาค #2
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe) รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2022
Oct 10, 2022 - Jul 7, 2023 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
฿ 508,300.00
2023
Jan 16, 2023 - Sep 29, 2023 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
฿ 511,200.00
Apr 17, 2023 - Dec 22, 2023 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
฿ 511,200.00

 

ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 435,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 455,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
Find out more
หลักสูตรทั้งหมด
Find out more
TOP