Le Cordon Bleu โลโก้


โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทยได้รับการออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน และการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารไทยมากกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารแบบชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟ หรือดำเนินกิจการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับ "ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe)" โดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางเพื่อพาก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจอาหารระดับสากล

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาด การสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน การชิมอาหาร และการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดความละเอียดประณีตลงไปในการประกอบอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน: มกราคม l เมษายน l กรกฎาคม l ตุลาคม
หลักสูตรวันธรรมดา: เรียน 4 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน: 8 - 9 เดือน
จำนวนชั่วโมงรวม:
540 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:
3 - 6 ชั่วโมง
ภาษา: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทยในห้องสาธิตการทำอาหาร

ดาวน์โหลดตารางเรียน

 

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร

  - ภาคเรียนที่ 1 -

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการครัวไทย ความเป็นมา และหลักการใช้วัตถุดิบอาหารไทย
  • การจัดจานอาหารอาหารเบื้องต้นหลักการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร
  • ทักษะการใช้มีดและเครื่องครัว
  • ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารไทย การเตรียม และการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ

  - การหุงข้าวและการเตรียมน้ำสต็อกสำหรับอาหารไทย
  - อาหารไทยประเภทต้มและแกงจืด
  - ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวและการเตรียมกะทิ / อาหารประเภทต้ม และแกงจืด
  - อาหารไทยประเภทน้ำพริก
  - อาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม
  - อาหารไทยประเภท ยำ / ลาบ / พล่า
  - อาหารไทยประเภทอาหารว่างคาว
  - อาหารไทยประเภทกับข้าว

  • การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารหวานไทย การเตรียม และการประกอบอาหารหวาน

  - อาหารหวาน

  • การถนอมอาหาร / เครื่องดื่ม และน้ำสมุนไพร
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ

  - ภาคเรียนที่ 2 -

  • การเงินเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดการรายการอาหาร และการพัฒนาแนวคิดของร้านอาหาร
  • การพัฒนาแผนธุรกิจ
  • อาหารไทยพื้นเมืองตามภูมิภาค

  - อาหารภาคเหนือ
  - อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
  - อาหารภาคกลาง
  - อาหารภาคใต้

  • การแกะสลักผักและผลไม้
  • การประดิษฐ์งานใบตอง
  • การเตรียมขนมไทยโบราณ
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟ/ผู้บรรยายรับเชิญพิเศษ

  - ภาคเรียนที่ 3 -

  • ความรู้เบื้องต้นด้านการวางผังห้องครัว
  • ทักษะการควบคุมดูแลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • การเตรียมอาหารไทยชาววัง
  • การเตรียมอาหารไทยและขนมไทยประยุกต์
  • การเตรียมขนมไทยโบราณขั้นสูง
  • การฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
  • การเตรียมและการประกอบอาหารจีน-ไทย
  • การเตรียมอาหารจานเดียวสำหรับการบริการประเภทอาหารจานด่วน
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe) รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2024
Apr 22, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
517,800.00฿
Jul 15, 2024 - Mar 28, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
517,800.00฿
Oct 7, 2024 - Jul 4, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
517,800.00฿
2025
Jan 13, 2025 - Sep 26, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
517,800.00฿
Apr 23, 2025 - Dec 19, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
517,800.00฿

 

ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,800 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 450,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 480,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
Find out more
หลักสูตรทั้งหมด
Find out more
TOP