Le Cordon Bleu โลโก้

“หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว” สำหรับเด็ก ๆ ในช่วงปิดเทอม ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานในการทำอาหารหรือการทำขนมอบ ด้วยตัวเอง โดยการเรียนการสอนจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของเด็กๆเอง

ทั้งนี้เด็กๆยังจะได้นำอาหารหรือขนมที่ลงมือทำด้วยตัวเองกลับไปแบ่งปันครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรวมถึงการรับประกาศนียบัตรอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 9 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
วันเรียน: โปรดติดตามในเดือนเมษายน 2562
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 3 ชั่วโมง
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 8 ท่าน
ค่าเรียน: 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุ 12 - 15 ปีหัวข้อหลักสูตร

  • วันที่ 1: Macadamia Brownies
  • วันที่ 2: Banana Coconut and Lime Ice Cream Sorbet
  • วันที่ 3: Strawberry Pistachio Tart
    พิธีมอบประกาศนียบัตร

การสมัครเรียน

  • การสมัครเรียน

    กรุณาสมัครเรียนออนไลน์และชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2237-8877 หรืออีเมล thailand@cordonbleu.edu

    ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP