สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสอนการประกอบอาหารระดับชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ในหลักสูตรเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศส “คลาสสิค ไซเคิล” (Classic Cycle Programme) และ “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (The Professional Thai Cuisine Programme) ระยะเวลาหลักสูตร 9 เดือน ที่พัฒนาขึ้นพิเศษเฉพาะที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย ยึดหลักการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ภายใต้การสอนและการดูแลจากเชฟมืออาชีพระดับโลก

       หลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       ประเทศไทย
       TOP