Le Cordon Bleu โลโก้

ข้อมูลทางกฎหมาย


1. คุกกี้คืออะไร
2. เราใช้คุกกี้อย่างไร
3. คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้งาน มีดังนี้
4. คุกกี้จำเพาะที่เราใช้งาน
5. การอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้
6.  วิธีจัดการคุกกี้
7. ข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งถูกดาวน์โหลดเข้าสู่อุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางทุกครั้งที่มีการเข้าชม หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu

คุกกี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ช่วยให้การนำทางระหว่างหน้าเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ จดจำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้ และทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น คุกกี้ยังช่วยให้ท่านเห็นโฆษณาออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องและตรงตามความสนใจมากขึ้น


 

2. เราใช้คุกกี้อย่างไร

เว็บไซต์ทั้งหมดของเรามีการใช้ "คุกกี้" ซึ่งเราบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาของท่านหากท่านยอมรับ การใช้งานคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างระหว่างท่านกับผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ และช่วยปรับปรุงการทำงานเว็บไซต์ของเรา

เรามีการใช้งานคุกกี้ซึ่งจำเป็นและทำให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ อาทิ การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน เช่น กระเป๋านักเรียนได้

อย่างไรก็ตาม แม้คุกกี้จะมีประโยชน์ แต่ไม่ได้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ เราจึงต้องมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะนำคุกกี้เหล่านี้ไปใช้ หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหมายความว่าท่านยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เว้นแต่ท่านจะตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าวโดยเฉพาะ โปรดศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง


 

3.  คุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้งาน มีดังนี้

 

4.  คุกกี้จำเพาะที่เราใช้งาน

คุกกี้อาจถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์ เลอ กอร์ดอง เบลอ ("คุกกี้ประเภทบุคคลที่หนึ่ง") หรือตั้งค่าโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม ("คุกกี้ประเภทบุคคลที่สาม") ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือการโฆษณา

 

5.  การอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้ หมายความว่าท่านยินยอมให้เราวางคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน หากท่านตัดสินใจปิดการทำงานคุกกี้ เว็บไซต์ www.cordonbleu.edu จะไม่สามารถทำงานตามที่ท่านคาดหวัง และท่านจะได้รับการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์

 

6.  วิธีการจัดการคุกกี้

หากท่านต้องการควบคุมหรือป้องกันการใช้คุกกี้โดยทั่วไปบนเว็บเบราว์เซอร์ใด ๆ ที่ท่านใช้งาน โปรดแก้ไขการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์นั้น ท่านสามารถศึกษาคำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุกกี้ที่ AboutCookies.org หรือศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

 

7.  ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ AboutCookies.org และ AllAboutCookies.org.

บริษัทเครือข่ายโฆษณาจำนวนหนึ่งมีการเสนอให้ยกเลิกการใช้คุกกี้กับผู้ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่:

 

Back to top

TOP