Le Cordon Bleu โลโก้

ข้อมูลทางกฎหมาย

เลอ กอร์ดอง เบลอ เคารพสิทธิในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขณะใช้งานเว็บไซต์ เราเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายว่า เราจัดเก็บข้อมูลใดจากการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ และวิธีการใดที่ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้

1. จุดประสงค์และความเป็นมาของเร
2. ข้อมูลที่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
3. สิ่งที่ท่านยินยอมเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์
4. เราจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
5. วิธีการใช้ข้อมูล
6. ความลับและความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
7. การเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่ระบุตัวตน
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

1.จุดประสงค์และความเป็นมาของเรา

ตามนโยบายทั่วไป เลอ กอร์ดอง เบลอ จะไม่ขอเก็บข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งเอกสาร หรืออีเมล์บนเว็บไซต์ เว้นแต่ท่านมีความประสงค์จะรับข้อมูลเกี่ยวกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือลงทะเบียนการรับ-ส่งวารสารทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือสมัครเรียนหลักสูตร เลอ กอร์ดอง เบลอ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อการดำเนินการต่อไป


เลอ กอร์ดอง เบลอ คือเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนประกอบอาหารและการให้บริการขั้นสูงผ่านหลักสูตรระดับโลก เป้าหมายหลักคือพันธสัญญาอันแสดงถึงความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน การนำไปใช้ และผู้ที่ได้รับข้อมูล

 

นโยบายนี้มีผลเมื่อท่านใช้บริการของเรา เรามีข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บ เลือกใช้ และแบ่งปัน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ควบคุมข้อมูลระบุตัวบุคคล (ตามคำอธิบายด้านล่าง) และจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์และข้อมูลเฉพาะบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


 

2. ข้อมูลที่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมข้อมูลที่เก็บผ่านเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์บางหน้าสามารถเก็บข้อมูลโดยไม่แสดงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ในขณะที่บางคุณลักษณะหรือบริการบางอย่างต้องใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์บนเว็บไซต์ (เช่น การขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือ เพื่อการลงทะเบียนรับ-ส่งวารสารทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือการสมัครเรียนหลักสูตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ทางช่องทางออนไลน์) ท่านอาจต้องส่ง หรือเราอาจจัดเก็บ “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้” (เช่น ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่าน) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ อีเมล หรืออื่น ๆ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อย่างถูกต้องแก่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจมีผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการใช้เว็บไซต์ และความสามารถของเราในการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่อีเมลปัจจุบัน เพราะเป็นช่องทางหลักที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน

 

3. สิ่งที่ท่านยินยอมเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

โปรดเข้าใจว่าการส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้มาให้เรา ถือว่าท่านยินยอมและตกลงว่าเราอาจจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลนั้น ๆ ตามนโยบานความเป็นส่วนตัวและกติกาการใช้ข้อตกลงในการใช้งาน ตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้มาให้เรา หากท่านปฏิเสธหรือถอนความยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เราอาจไม่สามารถให้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา แต่โปรดเข้าใจว่าเราอาจต้องพึ่งพาผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่อไป

 

4. เราจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน

เราเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชี ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของท่าน ซื้อสินค้าหรือบริการ ทำแบบสอบถาม สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลหรือหลักสูตร ร่วมในระบบจัดการความรู้ ส่งอีเมล หรือเข้าร่วมในหลักสูตรออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการตอบคำถาม เพื่อเสนอหลักสูตรหรือบริการให้เลือก ส่งข้อมูลหลักสูตรใหม่ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และส่งอีเมลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์


ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งมาจากท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม

เราเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชี ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของท่าน ซื้อสินค้าหรือบริการ ทำแบบสอบถาม สมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลหรือหลักสูตร ร่วมในระบบจัดการความรู้ ส่งอีเมล หรือเข้าร่วมในหลักสูตรออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการตอบคำถาม เพื่อเสนอหลักสูตรหรือบริการให้เลือก ส่งข้อมูลหลักสูตรใหม่ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และส่งอีเมลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์

ชนิดของข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อติดตามความสนใจที่มีต่อ เลอ กอร์ดอง เบลอ หากท่านมีคุณสมบัติครบ เพื่อลงทะเบียนเรียน
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลทางการแพทย์) อาจต้องใช้เพื่อลงทะเบียนในระบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมเข้าเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือเพื่อให้เราปรับการสอนให้เข้ากับนักเรียนได้
ข้อมูลทางราชการ จะถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครชิงทุนการศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร จะต้องการเมื่อผู้ใช้ต้องการชำระเงินออนไลน์
การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ rหากท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ และอีเมล
การปรับปรุงข้อมูล เลอ กอร์ดอง เบลอ อาจจะเสนอทางเลือกให้ท่านรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ผ่านทางอีเมลหรือโพสต์ลงบนพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน การสมัครรับบริการนี้ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ และอีเมล
กระดานสนทนา เลอ กอร์ดอง เบลอ อาจจะเสนอให้นักเรียนเข้าใช้กระดานสนทนาที่แสดงความคิดเห็นได้ โปรดเข้าใจว่าข้อมูลที่ท่านโพสต์จะเป็นข้อมูลสาธารณะ ท่านไม่ควรให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับท่านหรือผู้อื่นผ่านวิธีการนี้ โปรดอ้างถึงกฎเกณฑ์ในการใช้กระดานสนทนาของเราสำหรับการปฏิบัติตนผ่านสื่อออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ระบบของเราอย่างถูกต้อง
ข้อมูลส่วนตัว  Some สินค้าบางชนิดของเราและบริการของบุคคลที่สามอาจยอมให้ท่านจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ในฐานะนักเรียนปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ท่านมีทางเลือกในการให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และอื่น ๆ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวจะวยให้ท่านให้รับบริการที่ถูกต้องรวมถึงการสมัครงานและโอกาสทางธุรกิจ ท่านเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่ โปรดอย่าโพสต์หรือเพิ่มข้อมูลสำคัญลงในข้อมูลส่วนตัวหากท่านไม่ต้องการแสดงให้ผู้อื่นทราบ
การโพสต์และอัปโหลด เราเก็บข้อมูลที่ท่านให้โพสต์ หรืออัปโหลดในระบบของเรา เช่น การใส่ข้อมูลบนแบบฟอร์ม การตอบแบบสอบถาม การส่งประวัติย่อ ท่านไม่จำเป็นต้องโพสต์หรืออัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการบางอย่าง
การใช้บริการ เราเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการของท่านในระบบ เราเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการบนระบบของเรา รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น การชมวิดีทัศน์ การค้นหาข้อมูล หรือสมัครเรียน
การมีส่วนร่วมในหลักสูตร หากท่านต้องการมีส่วนร่วมในหลักสูตร ท่านจะต้องตอบคำถามและให้ข้อมูลบางประเภทเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อและอีเมล เลอ กอร์ดอง เบลอ เสนอให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในหลักสูตรบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ท่านไม่ควรให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับท่านหรือผู้อื่น เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อสอบ แบบสอบถาม ยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้ในการมีส่วนร่วมหรือเพื่อส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อสอบ แบบสอบถาม
ถ้าท่านมีส่วนร่วมในหลักสูตร เราอาจรวบรวมเนื้อหาที่นักเรียนสร้างขึ้น เช่น งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน งานที่มีการให้คะแนนและผลตอบรับ นอกจากนี้เรายังจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรด้วย เช่น คำตอบจากการสอบและแบบสอบถาม
การยืนยันตัวตน เลอ กอร์ดอง เบลอ อาจเสนอวิธีการตรวจสอบตัวตนของท่านสำหรับบางชั้นเรียน การใช้บริการนี้อาจต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน/เดือน/ปีเกิด ภาพถ่ายหน้าตรง และเอกสารการยืนยันตัวตนที่มีรูปภาพ นอกจากนี้ หากท่านสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ท่านอาจต้องให้ข้อมูลรายได้ประกอบด้วย
การสื่อสารกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ เราอาจได้รับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านส่งอีเมลหรือติดต่อเรา
บริการของบุคคลที่สาม เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของพันธมิตรที่ให้บริการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน แต่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของพันธมิตรที่บริการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์พันธมิตรอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ เพื่อปรับปรุงบริการของ เลอ กอร์ดอง เบลอ บริการของเว็บไซต์พันธมิตร และประสบการณ์การใช้งานของบุคคลนั้น ๆ ข้อมูลนี้รวมถึงเวลาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์และจำนวนเพจที่เข้าชม
การชำระเงินผ่านบัตรโดยบุคคลที่สาม เลอ กอร์ดอง เบลอ เสนอทางเลือกให้ท่านชำระค่าเรียนและบริการอื่น ๆ โดยใช้บัตรเครดิตของผู้รับชำระเงินบุคคลที่สามได้ โปรดเข้าใจว่าผู้ให้บริการรับชำระเงินเป็นผู้เรียกเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน มิใช่ เลอ กอร์ดอง เบลอ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดของวัตถุประสงค์  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ากันและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ขอจัดเก็บจากท่านเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ในการใช้ตามวัตถุประสงค์

พื้นฐานการประมวลข้อมูลส่วนตัวของท่าน (นอกเหนือจากความยินยอมของท่าน)

เพื่อประสิทธิภาพในสัญญาที่ทำ เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความจำเป็นต่อประสิทธิภาพของสัญญาที่ท่านมีส่วนร่วม หรือเพื่อทำตามขั้นตอนที่ท่านร้องขอก่อนทำสัญญานั้น ๆ ในการนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านดังเพื่อจุประสงค์ดังต่อไปนี้

ในการนี้ เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือโอนย้ายไปดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ตามกฎหมาย เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของท่านเพราะความจำเป็นทางกฎหมายหรือในบางครั้งความจำเป็นทางกฏหมายของบุคคลอื่น ในการนี้เราใช้ข้อมูลสำหรับ

การตลาด


5. วิธีการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น สร้างสรรค์บริการที่มีประโยชน์มากขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา และโดยการวัดข้อมูลทางสถิติและความสนใจบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของบริการและเว็บไซต์

ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เราได้รับจากท่านหรือผ่านบุคคลที่สาม ข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือความเห็นชอบจากท่าน ทาง เลอ กอร์ดอง เบลอ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวท่านได้ นอกเหนือจากการใช้งานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การให้บริการเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ ของเรา เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งท่านให้ไว้กับเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ท่านขอจากเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด เรามีการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนซึ่งถูกบันทึกไว้ขณะท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการแจ้งข่าวสารทางอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือหลักสูตรออนไลน์ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ หรือใช้สำหรับการสื่อสารกับท่านในอนาคต ซึ่งเป็นสิทธิที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมาย

การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลระบุตัวตนซึ่งถูกบันทึกไว้ขณะท่านลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรออนไลน์บนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลการเข้าเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน และการสำเร็จในหลักสูตรออนไลน์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน รวมถึงผลการเรียนของท่านแก่ผู้สอน ผู้ช่วยผู้สอน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้สอนให้มีส่วนร่วมในการสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือจัดหลักสูตร และทำงานร่วมกับสถาบันฯ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ หรือใช้สำหรับการสื่อสารกับท่านในอนาคต ซึ่งเป็นสิทธิที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ เราอาจใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งข้อความถึงท่าน ท่านไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านหรือบุคคลอื่นในสื่อต่าง ๆ

ความปลอดภัยและการตรวจสอบ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต หรือการตรวจสอบ เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน (รวมถึงการสื่อสาร) หากเราคิดว่าจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรือการตรวจสอบการทุจริตที่อาจเป็นไปได้ หรือการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของเรา หรือนโนบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือความพยายามที่จะทำอันตรายต่อสมาชิกหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ

การตรวจสอบตัวตน สำหรับบริการที่ต้องมีการตรวจสอบตัวตน เราใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เรารวบรวมไว้เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน และเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ด้วยตนเอง เราให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังและเพื่อตรวจสอบว่าคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเกิดจากการดำเนินการด้วยตัวท่านเอง ซึ่งเราอาจขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อมีการร้องขอ

ข้อมูลเชิงลึกโดยรวม เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยรวมในการผลิตและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยรวมที่ไม่ได้ระบุตัวจนท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจนำข้อมูลของท่านมารวมกับข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคำนวนเป็นสถิติเกี่ยวกับสมาชิกของเรา อาชีพ หรืออุตสาหกรรมของผู้ใช้รายอื่น ๆ เพื่อคำนวณการแสดงผลโฆษณาหรือการคลิกเข้าชม หรือเผยแพร่บริการและข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ แก่ผู้เข้าชม

การสื่อสารกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ เมื่อท่านส่งอีเมลหรือติดต่อเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อตอบสนองต่อการสื่อสารของท่าน และ/หรือตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเก็บข้อมูลนี้และ/หรือใช้เพื่อสื่อสารกับท่านในอนาคตตามสิทธิทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านสนใจหรือลงทะเบียน เราอาจติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์มือถือ โพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราและวิธีอื่น ๆ รวมถึงข้อความและการแจ้งเตือนแบบพุช เราจะส่งข้อความเกี่ยวกับการใช้งานบริการหลักสูตร กิจกรรม ความปลอดภัย หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เราส่งเสริมบริการของเราให้กับท่านและผู้อื่น เราใช้ข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อเชื้อเชิญและสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเติบโตของสมาชิกและเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบริการของเรา

การสื่อสารกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรและหุ้นส่วนธุรกิจอื่น ๆ ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพันธมิตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และหุ้นส่วนธุรกิจอื่น ๆ แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย การวิจัย: เราอาจแบ่งปันข้อมูลหลักสูตรทั่วไป (รวมถึงการตอบคำถามหรือส่งการมอบหมายคะแนนและการอภิปรายในฟอรั่ม) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลประชากรจากการสำรวจที่ดำเนินการโดยเราและมหาวิทยาลัยพันธมิตร ถึงรวมพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออนไลน์ ฝ่ายบริการลูกค้า: เราใช้ข้อมูลเพื่อช่วยและแก้ไขปัญหา (ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสื่อสารของท่าน) เพื่อตรวจสอบ ตอบสนอง และแก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงปัญหาการให้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้รับเหมาซ่อมบำรุงของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เราใช้ผู้ให้บริการและผู้รับเหมาหลายราย (เรียกรวมกันว่า "ผู้รับเหมา") เพื่อช่วยเหลือเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่าน ผู้รับเหมาของเราอาจเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างจำกัด ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้เรา เพื่อเราจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับท่าน ผู้รับเหมาเหล่านี้อาจรวมถึงผู้ขายและผู้ผลิตที่ให้บริการเทคโนโลยีบริการ และ/หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเว็บไซต์หรือหลักสูตรออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วนบุคลสำหรับผู้รับเหมาจะถูกจำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับตัวเลือกที่เหมาะสม (และวิธีการใช้ตัวเลือกเหล่านั้นอย่างเหมาะสม) เพื่อจำกัดการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามความเหมาะสม) แม้มีเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยอมรับว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ โดยท่านจะไม่มีโอกาสในการยกเลิกการเปิดเผยดังกล่าว: (1) แก่สถาบันพันธมิตรและผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ที่ให้บริการในนามของเรา (2) หากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (3) ตามคำขอโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล (ซึ่งเราจำเป็นต้องตอบสนองตามกฎหมายกำหนด) และ (4) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือความสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งน่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง การยุบ หรือการชำระบัญชี) หากการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะพยายามกำหนดให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม เมื่อบุคคลที่สาม: (1) ให้การรับรองที่น่าพึงพอใจว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (2) ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ถือว่า "เหมาะสม" เพื่อความเป็นส่วนตัวโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เทียบเท่ากัน

หน่วยงานของรัฐ สิทธิ และการดำเนินการทางกฎหมาย เลอ กอร์ดอง เบลอ อาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเรา เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกร้องโดยกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกประเด็น หรืองดเว้นการคัดค้าน หรือสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ที่เรามี นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้เมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมที่จะตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือน่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เว็บไซต์ ผู้ใช้งานของเรา ลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานของเราและข้อตกลงอื่น ๆ

ลิงก์ภายนอก เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรอื่นนอกเหนือจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") ที่เราเชื่อว่าท่านอาจสนใจ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราไม่รับรอง และไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ หากท่านเลือกที่จะคลิกลิงก์ไปยังหนึ่งในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์บุคคลที่สามรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านอย่างไร

6. ความลับและความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เราใช้ระบบและการจัดการที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านและจะไม่เผยแพร่ต่อบุคลที่สามนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น เกิดเหตุคุกคามขึ้นต่อท่านหรือผู้อื่นและมีการร้องขอทางกฎหมาย เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยทั้งหมดของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้และมีความเสี่ยงที่บุคคลที่สามจะหาทางเจาะเข้าสู่ระบบหรือดักข้อมูลที่มีการส่งผ่านระหว่างระบบดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน โปรดคำนึงว่าตามปกติแล้วการส่งอีเมลไม่ได้มีการเข้ารหัสแต่อย่างใดและไม่นับว่าเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัย

การเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตน ถ้าท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ (EEA) เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านในการประมวลผลนานเกินความจำเป็น ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการหรือปกปองสิทธิทางกฎหมาย

การเข้าถึง เมื่อมีการร้องขอ เราจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านซึ่งเราเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม เราจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่แสดงว่าไม่ถูกต้องตามความจำเป็น เว้นแต่การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หากมีการประมวลผลในนามของพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามคำขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยหรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ pdprivacy@cordonbleu.edu หากท่านพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการปกป้องข้อมูลและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเรื่องการจัดการข้อมูลระบุตัวตนที่ pdprivacy@cordonbleu.edu


7. การเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่ระบุตัวตน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลระบุตัวตนโดยชอบธรรม โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนเพื่อยืนยันความถูกต้องและเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเลือกที่จะไม่รับข่าวสารจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ เลอ กอร์ดอง เบลอ โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ และไปยังหน้าบัญชีใช้งานของท่าน ท่านสามารถยกเลิกความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเมื่อ โดยการคลิกข้อความ “ยกเลิกการรับข่าวสาร (unsubscribe) ซึ่งปรากฏในอีเมลที่ได้รับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ กรุณาติดต่อ pdprivacy@cordonbleu.edu

หากท่านพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านมีสิทธิขอให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ กระทำการดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบราซิล หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการร้องเรียนหรือให้คำแนะนำ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ใน LGPD สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล pdprivacy@cordonbleu.edu
สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ เลอ กอร์ดอง เบลอ มีสิทธิปฏิเสธคำร้องซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เราพยายามตอบข้อสงสัยทางอีเมลโดยเร็วที่สุดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางอย่างที่มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ข้อมูลย้อนหลังของการล็อกอิน และบันทึกอื่น ๆ อาจมีหรือไม่มีข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลระบุตัวตนของท่านอาจได้รับการยกเว้นจากการร้องขอในบางกรณี โดยเราจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องจัดการข้อมูลระบุตัวตนของท่านเรามีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว เพื่อตรวจสอบว่าคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นจริง โดยเราอาจสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อได้รับคำร้องจากท่าน8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เลอ กอร์ดอง เบลอ มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงข้อปฎิบัติต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีข้อความประกาศการเปลี่ยนแปลงในหน้าหลักของเว็บไซต์ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการแจ้งวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏที่ส่วนล่างของเว็บไซต์ หากต้องการทราบนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นระยะ

 

Back to top.

TOP