Le Cordon Bleu โลโก้

“หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว” สำหรับเด็ก ๆ ในช่วงปิดเทอม ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานในการทำอาหารหรือการทำขนมอบ ด้วยตัวเอง โดยการเรียนการสอนจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหารด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของเด็กๆเอง

ทั้งนี้เด็ก ๆ ยังจะได้นำอาหารหรือขนมที่ลงมือทำด้วยตัวเองกลับไปแบ่งปันครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรวมถึงการรับประกาศนียบัตรอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 7.5 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
วันเรียน: วันอังคารที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 2.5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทยพร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน
ค่าเรียน: 12,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร: มีอายุ 8 - 11 ปีหัวข้อหลักสูตร

  • วันที่ 1: ทอดมันกุ้งกับน้ำจิ้มบ๊วย
  • วันที่ 2: ซาลาเปาไส้ครีม
  • วันที่ 3: ขนมถ้วย
    พิธีมอบประกาศนียบัตร

การสมัครเรียน

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP