Le Cordon Bleu โลโก้


หลักสูตรการทำขนมปัง (The Art of Bakery) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปัง (DIPLÔME DE BOULANGERIE) ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบเต็มเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปะด้านการทำขนมปัง พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะ และเทคนิคด้านการทำขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและขนมปังนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการทำขนมปังระยะสั้นที่จัดขึ้นพิเศษแบบ 1-4 วัน อีกด้วย

หลักสูตร

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP