สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       หลักสูตรการทำขนมปัง (The Art of Bakery) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปัง (DIPLÔME DE BOULANGERIE) ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบเต็มเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปะด้านการทำขนมปัง พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะ และเทคนิคด้านการทำขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและขนมปังนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการทำขนมปังระยะสั้นที่จัดขึ้นพิเศษแบบ 1-4 วัน อีกด้วย

       หลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       ประเทศไทย
       TOP