สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหารชั้นนำของโลก และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการทำอาหารและขนมอบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตร ‘ความรู้เกี่ยวกับไวน์’ (Wine Studies Course) การดื่มไวน์ในมื้ออาหารเป็นศิลปะชั้นสูงมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน การดื่มไวน์นอกจากจะช่วยเพิ่มอรรถรสของการรับประทานอาหารแล้ว ยังสร้างบรรยากาศให้กับมื้ออาหารได้อย่างน่าอัศจรรย์

       หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์และผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการดื่มไวน์และสุนทรียศาสตร์ในการดื่มไวน์คู่กับอาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์และแหล่งผลิตทั้งในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ ด้วยการชิมไวน์กว่า 60 ชนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และเพื่อมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ภาคเรียน: มกราคม | เมษายน | กรกฎาคม | ตุลาคม
       จำนวนชั่วโมงรวม: 45 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน:
         - ภาควันเสาร์:
        ทุกวันเสาร์ เป็นเวลา 9 สัปดาห์
         - ภาควันธรรมดา: 10 วันต่อเนื่อง  
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 
          - ภาควันเสาร์:
       3 ชั่วโมง (9.00 - 12.00 น.) / 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.) | ดูเวลาและตารางเรียน
          - ภาควันธรรมดา: 3 ชั่วโมง (9.00 - 12.00 น.) / 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.) | ดูเวลาและตารางเรียน
       วันที่เรียน: 
          - ภาควันเสาร์: วันเสาร์ที่ 21, 28 เมษายน / วันเสาร์ที่ 5, 12, 19 & 26 พฤษภาคม / วันเสาร์ที่ 2, 9 & 16 มิถุนายน 2561 | ตารางเรียน
          - ภาควันธรรมดา: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 | ตารางเรียน
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 20 ท่าน (ภาควันเสาร์) / 12 ท่าน (ภาควันธรรมดา)
       ค่าเรียน: 50,000 บาท

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
        หลักสูตรครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์ การวิเคราะห์และประเมินกลิ่น รส ของไวน์ การชิมไวน์ที่ผลิตจากองุ่นหลากหลายสายพันธุ์
        • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        ผู้ผลิตไวน์ในประเทศไทย
        เยี่ยมชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ของไทย และพบผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกองุ่นและทำไวน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์อย่างลึกซึ้ง พร้อมการรับประทานอาหาร และชิมไวน์ ณ ไร่องุ่น
        • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        ไวน์จากประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียน
        รวบรวมความเป็นมาของสายพันธุ์องุ่นและไวน์ที่ผลิตในประเทศที่อยู่ในเขตเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของไวน์ผ่านการชิมไวน์จากประเทศเลบานอน กรีซ อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ และสเปน
        • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        ไวน์จากแคว้นลัวร์ (Loire) และแคว้นโรน (Rhône) ประเทศฝรั่งเศส
        ศึกษาความสำคัญของ 2 ลุ่มแม่น้ำลัวร์และลุ่มแม่น้ำโรนที่มีต่อการขยายสายพันธุ์องุ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของฝรั่งเศสในยุคกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อไวน์แต่ละชนิด ผ่านการชิมไวน์ของแคว้นดังแห่ง 2 ลุ่มแม่น้ำ
        • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        ไวน์จากประเทศในเขตโลกใหม่
        เรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของประเทศในเขตโลกใหม่ พร้อมชิมไวน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสะท้อนความแตกต่างระหว่างไวน์จากประเทศในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ได้อย่างดี
        • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

        ไวน์จากแคว้นอัลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี
        ความรู้เกี่ยวกับองุ่นขาวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในเขตเทือกเขาไรห์น (Rhine) ประเทศเยอรมันนี และไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่เก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าปกติและไวน์หวานชนิด Botrytized รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างไวน์ประเภทต่างๆ ที่ผลิตจากทั้งสอง ประเทศ
        • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

        ไวน์จากแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส
        เน้นการศึกษาปัจจัยสำคัญ “terroir” สำหรับการเลือกพื้นที่เพาะปลูกองุ่น และคุณลักษณะเด่นขององุ่นที่เกิดจากปัจจัยสำคัญๆ อาทิเช่น ดิน ความลาดชันของพื้นที่ปลูก อากาศ และเทคนิคการผลิตไวน์
        • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        ไวน์จากแคว้นบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส
        เรียนรู้แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส และระบบการกำหนดชื่อไวน์ตามแหล่งผลิต ความแตกต่างระหว่างไวน์ทั่วไป และไวน์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นไวน์ที่ดีที่สุดที่ผลิตที่่แคว้นบอร์โด และการชิมไวน์ต่างๆ
        • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

        การทบทวนและเตรียมตัวสอบ
        ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเลือกไวน์เพื่อดื่มคู่กับอาหาร และการฝึกการชิมไวน์แบบ “ไบลด์ เทสติ้ง” (blind tasting) พร้อมรับคำแนะนำจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด
        • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

        การสอบปลายภาค
        หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาค ซึ่งประกอบด้วย- การสอบข้อเขียน: ความรู้เกี่ยวกับไวน์- การสอบชิมไวน์ 3 ชนิดแบบไบลด์ เทสติ้ง (Blind tasting) - การสอบปากเปล่า: การเลือกไวน์เพื่อดื่มคู่กับอาหาร
        • 6 ชั่วโมง: สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสอบปากเปล่า  

       • คุณสมบัติผู้สมัคร
        ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
       • วันเปิดเรียนและการสมัครเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Apr 21, 2018 - Jun 16, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 50,000.00
        Aug 16, 2018 - Aug 25, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 50,000.00

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP