Le Cordon Bleu โลโก้

สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหารชั้นนำของโลก และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการทำอาหารและขนมอบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตร ‘ความรู้เกี่ยวกับไวน์’ (Wine Studies Course) การดื่มไวน์ในมื้ออาหารเป็นศิลปะชั้นสูงมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน การดื่มไวน์นอกจากจะช่วยเพิ่มอรรถรสของการรับประทานอาหารแล้ว ยังสร้างบรรยากาศให้กับมื้ออาหารได้อย่างน่าอัศจรรย์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์และผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการดื่มไวน์และสุนทรียศาสตร์ในการดื่มไวน์คู่กับอาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์และแหล่งผลิตทั้งในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ ด้วยการชิมไวน์กว่า 60 ชนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และเพื่อมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน: กุมภาพันธ์ | เมษายน | กรกฎาคม | ตุลาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 45 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 7 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 ชั่วโมง
วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2566 | ตารางเรียน
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 12 ท่าน
ค่าเรียน: 56,900 บาท


ส่วนตัวได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไวน์มากว่า 10 ปี แต่คลาสเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความแตกต่างอย่างมาก เพราะเป็นการให้ความรู้ผ่านเรื่องราวและประวัติของไวน์ชนิดต่าง ๆ อีกทั้งประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของครูผู้สอนทำให้นักเรียนได้ความรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นคลาสเรียนที่ประทับใจมากค่ะ
- คุณตาล วรรณกร วัฒศรีสวัสดิ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
  หลักสูตรครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์ การวิเคราะห์และประเมินกลิ่น รส ของไวน์ การชิมไวน์ที่ผลิตจากองุ่นหลากหลายสายพันธุ์
  • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

  ผู้ผลิตไวน์ในประเทศไทย
  เยี่ยมชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ของไทย และพบผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกองุ่นและทำไวน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์องุ่นและกระบวนการผลิตไวน์อย่างลึกซึ้ง พร้อมการรับประทานอาหาร และชิมไวน์ ณ ไร่องุ่น
  • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

  ไวน์จากแคว้นลัวร์ (Loire) และแคว้นโรน (Rhône) ประเทศฝรั่งเศส
  ศึกษาความสำคัญของ 2 ลุ่มแม่น้ำลัวร์และลุ่มแม่น้ำโรนที่มีต่อการขยายสายพันธุ์องุ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของฝรั่งเศสในยุคกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อไวน์แต่ละชนิด ผ่านการชิมไวน์ของแคว้นดังแห่ง 2 ลุ่มแม่น้ำ
  • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

  ไวน์จากประเทศในเขตโลกใหม่
  เรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของประเทศในเขตโลกใหม่ พร้อมชิมไวน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสะท้อนความแตกต่างระหว่างไวน์จากประเทศในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ได้อย่างดี
  • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

  ไวน์จากแคว้นอัลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี
  ความรู้เกี่ยวกับองุ่นขาวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในเขตเทือกเขาไรห์น (Rhine) ประเทศเยอรมันนี และไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่เก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าปกติและไวน์หวานชนิด Botrytized รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างไวน์ประเภทต่างๆ ที่ผลิตจากทั้งสอง ประเทศ
  • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

  ไวน์จากแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส
  เน้นการศึกษาปัจจัยสำคัญ “terroir” สำหรับการเลือกพื้นที่เพาะปลูกองุ่น และคุณลักษณะเด่นขององุ่นที่เกิดจากปัจจัยสำคัญๆ อาทิเช่น ดิน ความลาดชันของพื้นที่ปลูก อากาศ และเทคนิคการผลิตไวน์
  • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

  ไวน์จากแคว้นบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส
  เรียนรู้แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส และระบบการกำหนดชื่อไวน์ตามแหล่งผลิต ความแตกต่างระหว่างไวน์ทั่วไป และไวน์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นไวน์ที่ดีที่สุดที่ผลิตที่่แคว้นบอร์โด และการชิมไวน์ต่างๆ
  • 3 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์  

  การทบทวนและเตรียมตัวสอบ
  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเลือกไวน์เพื่อดื่มคู่กับอาหาร และการฝึกการชิมไวน์แบบ “ไบลด์ เทสติ้ง” (blind tasting) พร้อมรับคำแนะนำจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด
  • 6 ชั่วโมง: การบรรยาย/ การวิเคราะห์และประเมิน/ การชิมไวน์

  การสอบปลายภาค
  หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาค ซึ่งประกอบด้วย- การสอบข้อเขียน: ความรู้เกี่ยวกับไวน์- การสอบชิมไวน์ 3 ชนิดแบบไบลด์ เทสติ้ง (Blind tasting) - การสอบปากเปล่า: การเลือกไวน์เพื่อดื่มคู่กับอาหาร
  • 6 ชั่วโมง: สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสอบปากเปล่า  

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

หลักสูตรอื่น ๆ

เวิร์คช็อป 'ความรู้เกี่ยวกับชีส'
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP