Le Cordon Bleu โลโก้


หลักสูตรภาคทฤษฎี และการศึกษาผ่านสถานการณ์จำลองในการจัดการร้านอาหารแบบออนไลน์ ตลอด 6 วัน (35 ชั่วโมง) ที่จะเป็นตัวช่วยให้แก่เชฟ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็น เพื่อประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำ การจัดการครัว รวมถึงการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในธุรกิจอาหาร เช่น สถานที่ การวางผังห้องครัว การออกแบบเมนู การคำนวณยอดขายและกำไร และการบริหารการเงินและพนักงาน

หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับร้านอาหารและธุรกิจอาหาร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หรือ HACCP (การวิเคราะห์อันตราย) หลังจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร

หลักสูตรที่ทันสมัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน โดยจะได้เรียนรู้จากผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมด้านอาหาร และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากกรณีศึกษาและแบบจำลองที่มีความหลากหลาย หลังจบการเรียนในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำแนวคิดสำคัญที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยังจะได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และพบปะเพื่อเรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจตัวจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจบหลักสูตร

  1. ทราบถึงปัจจัยและสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจด้านอาหารในประเทศไทย
  2. เข้าใจถึงวิธีการเลือกทำเลและที่ตั้งในการเปิดธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งสามารถประเมินการออกแบบและแนวคิดในการจัดร้าน
  3. เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญสำหรับการออกแบบเมนูเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด และเรียนรู้วิธีลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
  4. สามารถวางแผนการทำธุรกิจด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การทำการวิจัยตลาด วางแผนเรื่องทำเลและพนักงาน การทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อช่วยให้งานบริการลูกค้าเกิดคุณค่าสูงสุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 35 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 6 วัน (วันจันทร์ - ศุกร์)
วันเรียน: วันอังคารที่ 19 - วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 ชั่วโมง เวลา 8.00 - 11.00 น. หรือ 12.00 - 15.00 น.
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 25 ท่าน
ค่าเรียน: 45,000 บาท

ดาวน์โหลดตารางเรียน

 

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร 'การออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ'
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP