Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรของขวัญสำหรับเวิร์คช็อป
ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

ประเทศไทย

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวและขนมอบเป็นกิจกรรมแห่งความสุข เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้สูตรอาหารและขนมใหม่ ๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทำ ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัว การเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน ชั้นเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนตัว หรือจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้ในชั้นเรียน

สมัครเรียนออนไลน์วันนี้

TOP