Le Cordon Bleu โลโก้

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่านสามารถขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริการลูกค้า หรือ ท่านจะเลือกเข้าร่วมงาน Open House ในครั้งต่อไป

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนตามตารางวัน-เวลา ด้านล่างนี้ กรุณาคลิกเลือกวัน และเวลาที่ท่านต้องการ หากท่านไม่สามารถเข้าชมตามเวลาดังกล่าวได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กรุณาเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
เวลา
วันที่
2019
อาทิตย์ที่ 50
08-Dec-19 ถึง 14-Dec-19
09:30
Wednesday, 11 Dec
10:30
Wednesday, 11 Dec
11:30
Wednesday, 11 Dec
14:30
Wednesday, 11 Dec
15:30
Wednesday, 11 Dec
16:30
Wednesday, 11 Dec
09:30
Thursday, 12 Dec
10:30
Thursday, 12 Dec
11:30
Thursday, 12 Dec
14:30
Thursday, 12 Dec
15:30
Thursday, 12 Dec
16:30
Thursday, 12 Dec
09:30
Saturday, 14 Dec
10:30
Saturday, 14 Dec
11:30
Saturday, 14 Dec
14:30
Saturday, 14 Dec
15:30
Saturday, 14 Dec
16:30
Saturday, 14 Dec
อาทิตย์ที่ 51
15-Dec-19 ถึง 21-Dec-19
09:30
Tuesday, 17 Dec
10:30
Tuesday, 17 Dec
11:30
Tuesday, 17 Dec
14:30
Tuesday, 17 Dec
15:30
Tuesday, 17 Dec
16:30
Tuesday, 17 Dec
09:30
Wednesday, 18 Dec
10:30
Wednesday, 18 Dec
11:30
Wednesday, 18 Dec
14:30
Wednesday, 18 Dec
15:30
Wednesday, 18 Dec
16:30
Wednesday, 18 Dec
09:30
Thursday, 19 Dec
10:30
Thursday, 19 Dec
11:30
Thursday, 19 Dec
14:30
Thursday, 19 Dec
15:30
Thursday, 19 Dec
16:30
Thursday, 19 Dec
09:30
Saturday, 21 Dec
10:30
Saturday, 21 Dec
11:30
Saturday, 21 Dec
14:30
Saturday, 21 Dec
15:30
Saturday, 21 Dec
16:30
Saturday, 21 Dec
อาทิตย์ที่ 52
22-Dec-19 ถึง 28-Dec-19
09:30
Tuesday, 24 Dec
10:30
Tuesday, 24 Dec
11:30
Tuesday, 24 Dec
14:30
Tuesday, 24 Dec
15:30
Tuesday, 24 Dec
16:30
Tuesday, 24 Dec
09:30
Wednesday, 25 Dec
10:30
Wednesday, 25 Dec
11:30
Wednesday, 25 Dec
14:30
Wednesday, 25 Dec
15:30
Wednesday, 25 Dec
16:30
Wednesday, 25 Dec
09:30
Thursday, 26 Dec
10:30
Thursday, 26 Dec
11:30
Thursday, 26 Dec
14:30
Thursday, 26 Dec
15:30
Thursday, 26 Dec
16:30
Thursday, 26 Dec
TOP