Le Cordon Bleu โลโก้

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่านสามารถขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริการลูกค้า หรือ ท่านจะเลือกเข้าร่วมงาน Open House ในครั้งต่อไป

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนตามตารางวัน-เวลา ด้านล่างนี้ กรุณาคลิกเลือกวัน และเวลาที่ท่านต้องการ หากท่านไม่สามารถเข้าชมตามเวลาดังกล่าวได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กรุณาเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
เวลา
วันที่
2020
อาทิตย์ที่ 48
22-Nov-20 ถึง 28-Nov-20
14:30
Thursday, 26 Nov
16:30
Thursday, 26 Nov
09:30
Saturday, 28 Nov
10:30
Saturday, 28 Nov
11:30
Saturday, 28 Nov
14:30
Saturday, 28 Nov
15:30
Saturday, 28 Nov
อาทิตย์ที่ 49
29-Nov-20 ถึง 05-Dec-20
09:30
Tuesday, 01 Dec
10:30
Tuesday, 01 Dec
11:30
Tuesday, 01 Dec
14:30
Tuesday, 01 Dec
16:30
Tuesday, 01 Dec
09:30
Wednesday, 02 Dec
10:30
Wednesday, 02 Dec
11:30
Wednesday, 02 Dec
14:30
Wednesday, 02 Dec
16:30
Wednesday, 02 Dec
09:30
Thursday, 03 Dec
10:30
Thursday, 03 Dec
11:30
Thursday, 03 Dec
14:30
Thursday, 03 Dec
16:30
Thursday, 03 Dec
อาทิตย์ที่ 50
06-Dec-20 ถึง 12-Dec-20
09:30
Tuesday, 08 Dec
10:30
Tuesday, 08 Dec
11:30
Tuesday, 08 Dec
14:30
Tuesday, 08 Dec
16:30
Tuesday, 08 Dec
09:30
Wednesday, 09 Dec
10:30
Wednesday, 09 Dec
11:30
Wednesday, 09 Dec
14:30
Wednesday, 09 Dec
16:30
Wednesday, 09 Dec
09:30
Saturday, 12 Dec
10:30
Saturday, 12 Dec
11:30
Saturday, 12 Dec
14:30
Saturday, 12 Dec
15:30
Saturday, 12 Dec
อาทิตย์ที่ 51
13-Dec-20 ถึง 19-Dec-20
09:30
Tuesday, 15 Dec
10:30
Tuesday, 15 Dec
11:30
Tuesday, 15 Dec
14:30
Tuesday, 15 Dec
16:30
Tuesday, 15 Dec
09:30
Wednesday, 16 Dec
10:30
Wednesday, 16 Dec
11:30
Wednesday, 16 Dec
14:30
Wednesday, 16 Dec
16:30
Wednesday, 16 Dec
09:30
Thursday, 17 Dec
10:30
Thursday, 17 Dec
11:30
Thursday, 17 Dec
14:30
Thursday, 17 Dec
16:30
Thursday, 17 Dec
09:30
Saturday, 19 Dec
10:30
Saturday, 19 Dec
11:30
Saturday, 19 Dec
14:30
Saturday, 19 Dec
15:30
Saturday, 19 Dec
อาทิตย์ที่ 52
20-Dec-20 ถึง 26-Dec-20
09:30
Tuesday, 22 Dec
10:30
Tuesday, 22 Dec
11:30
Tuesday, 22 Dec
14:30
Tuesday, 22 Dec
16:30
Tuesday, 22 Dec
09:30
Wednesday, 23 Dec
10:30
Wednesday, 23 Dec
11:30
Wednesday, 23 Dec
14:30
Wednesday, 23 Dec
16:30
Wednesday, 23 Dec
09:30
Thursday, 24 Dec
10:30
Thursday, 24 Dec
11:30
Thursday, 24 Dec
14:30
Thursday, 24 Dec
16:30
Thursday, 24 Dec
09:30
Saturday, 26 Dec
10:30
Saturday, 26 Dec
11:30
Saturday, 26 Dec
14:30
Saturday, 26 Dec
15:30
Saturday, 26 Dec
อาทิตย์ที่ 53
27-Dec-20 ถึง 02-Jan-21
09:30
Tuesday, 29 Dec
10:30
Tuesday, 29 Dec
11:30
Tuesday, 29 Dec
14:30
Tuesday, 29 Dec
16:30
Tuesday, 29 Dec
09:30
Wednesday, 30 Dec
10:30
Wednesday, 30 Dec
11:30
Wednesday, 30 Dec
14:30
Wednesday, 30 Dec
16:30
Wednesday, 30 Dec
TOP