Le Cordon Bleu โลโก้

ฝ่ายบริการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาส่วนบุคคลที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเรียน รวมทั้งการแนะแนวการฝึกอบรมและอาชีพ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ฝ่ายบริการนักเรียนมีบริการต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายบริการนักเรียนของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกท่าน

ติดต่อฝ่ายบริการนักเรียน

เวลาเปิด-ปิดทำการ:   จันทร์ – เสาร์  เวลา 8:00 น. – 19:00 น.
โทรศัพท์: + 66 2 237 8877 ต่อ. 102-106
โทรสาร: + 66 2 237 8878
อีเมล์: lecordonbleu@dusit.com
กรุณาใส่รายอะเอียดตามด้านล่างมาในอีเมล์ของท่าน:
•    ชื่อ-สกุล และชื่อเล่น
•    รหัสประจำตัวนักเรียน
•    หลักสูตรและเทอมที่เรียน

TOP