Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน "เวิร์คช็อปการออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ" ที่รวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดวาง พร้อมทักษะการถ่ายภาพ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งองค์ประกอบภาพ ทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ พร้อมกิจกรรมการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อการนำเสนอผลงานในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

หลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน


 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: 22 มิถุนายน 2562
จำนวนชั่วโมงรวม: 7 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 9.00 - 17.00 น.
ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 20 ท่าน
ค่าเรียน: 9,900 บาท

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับชีส
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP