สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       การออกแบบสร้างสรรค์ รูปแบบ และจุดเด่นในการนำเสนออาหาร ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีอิทธิผลมากขึ้น เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน “การออกแบบตกแต่งอาหารและเวิร์คช็อปการถ่ายภาพ” ที่รวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดวาง และออกแบบอาหาร พร้อมทักษะการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น

       ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งจานอาหาร ทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้เข้าใจในการจัดตกแต่งจานอาหาร พร้อมกิจกรรมการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อการนำเสนอผลงานในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       วันที่เรียน: โปรดติดตามการเปิดหลักสูตรปี 2561!
       จำนวนชั่วโมงรวม: 20 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 - 7 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. และ 9.00 - 17.00 น.
       ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาไทยพร้อมล่ามแปลภาษาอังกฤษ
       จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
       ค่าเรียน: 28,500 บาท

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        วันที่ 1
        • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาหาร องค์ประกอบและการนำเสนอจานอาหาร
        • ทักษะการถ่ายภาพอาหาร
        • ความรู้เกี่ยวกับการจัดวาง และออกแบบตกแต่งอาหาร
        วันที่ 2
        • การจัดองค์ประกอบที่ดีของภาพอาหาร
        • ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพอาหาร ด้วยแสงธรรมชาติ
        • การออกแบบตกแต่งอาหารสำหรับการถ่ายภาพ
        วันที่ 3
        • การนำเสนอผลงานกลุ่ม: การออกแบบและการจัดตกแต่งอาหาร
        • ประมวลผลงานของผู้เรียน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรผู้สอน
       • คุณสมบัติผู้สมัคร
        ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        *ผู้เรียนต้องนำกล้องถ่ายรูปมาในวันเรียน
       • การสมัครเรียน
        ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP