Le Cordon Bleu โลโก้

"ฟลาน"ทาสติก (ทาร์ตคัสตาร์ด)

Thailand

ในเวิร์คช็อปขนมอบนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำฟลาน (ทาร์ตคัสตาร์ด) 3 สไตล์ด้วยเทคนิคการทำโดถึง 3 แบบ โดยฟลานแบบร่วมสมัยของเราจะสอดไส้แสนอร่อย นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำและกรุทาร์ตในพิมพ์โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่อีกด้วย

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

• คาราเมล-น้ำตาลมัสโควาโด้
• กล้วยหอมช็อกโกแลต
• ฮาเซลนัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP