Le Cordon Bleu โลโก้

เคล็ดลับการทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์

Thailand
ในเวิร์คช็อป 'เคล็ดลับการทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์' ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมและปรุง ‘Lobster Risotto’ ข้าวรีซ็อตโตกุ้งล็อบสเตอร์รสเลิศ และ ‘Poached Lobster Tail’ เมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นจากส่วนหางกุ้งล็อบสเตอร์ อีกทั้งยังจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) ของกุ้งล็อบสเตอร์สำหรับการประกอบอาหาร พร้อมเทคนิคและวิธีการปรุงเฉพาะสำหรับเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์แต่ละส่วนเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุด

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหาร 2 เมนูจากฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    *หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการทำอาหารระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป

รวมทั้งหมด: 14,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP