Le Cordon Bleu โลโก้

อาหารไทย - เมนูเนื้อวัวแสนอร่อย

Thailand

ในเวิร์คช็อปนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อวัวส่วนต่าง ๆ การเตรียมเนื้อวัว และวิธีการนำมาประกอบอาหารเป็นเมนูยอดนิยมแสนอร่อยอย่าง พล่าเนื้อมะเขือเปราะ เนื้อสวรรค์ และแกงพะแนงเนื้อซี่โครง กับเครื่องเคียง (สอนตำพริกแกงสด) สอนโดยเชฟประจำหลักสูตรอาหารไทยผู้มากประสบการณ์ ที่จะให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • การเตรียมเนื้อวัว
  • พล่าเนื้อมะเขือเปราะ
  • เนื้อสวรรค์
  • แกงพะแนงเนื้อซี่โครง กับเครื่องเคียง
  • การตำพริกแกง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารและขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำอาหาร/ขนมของตนเอง ขนม/อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 10,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP