Le Cordon Bleu โลโก้

อาหารไทย - เมนูซีฟู้ดดีไลท์

Thailand

อาหารทะเลเป็นเมนูโปรดของหลายคน ดังนั้นในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเล ตลอดจนนำมาประกอบเป็น 3 เมนูอาหารไทยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  ได้แก่ ฉู่ฉี่ปลาหมึกยัดไส้ หอยเชลล์ซอสผัดฉ่า และปูทะเลผัดพริกเกลือ มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนในห้องปฏิบัติจริง รวมถึงเทคนิคการเตรียม และการปรุงอาหารทะเลในรสชาติแบบไทย!

โดยมีเชฟผู้สอนชาวไทยและผู้ช่วยเชฟคอยให้คำแนะนำตลอดการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้กลับไปสร้างสรรค์เมนูนี้ที่บ้านได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • การเตรียมวัตถุดิบอาหารทะเล - หอยเชลล์ ปลาหมึก และปู
  • หอยเชลล์ซอสผัดฉ่า  และการทำซอสผัดฉ่าอเนกประสงค์    
  • ฉู่ฉี่ปลาหมึกยัดไส้ 
  • ปูทะเลผัดพริกเกลือ (สอนแกะปูให้ทานง่ายก่อนนำไปประกอบอาหาร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารและขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 10,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP