Le Cordon Bleu โลโก้

อาหารไทย - เมนูอาหารทะเล

Thailand
อาหารทะเลเป็นเมนูโปรดของหลายคน ดังนั้นในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเล ตลอดจนนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารไทยแสนอร่อยที่ทุกคนคุ้นเคย ได้แก่ กุ้งทอดซอสมะขาม ปลาหมึกผัดไข่เค็ม และปูผัดผงกะหรี่ โดยมีเชฟผู้สอนชาวไทยและผู้ช่วยเชฟคอยให้คำแนะนำตลอดการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้กลับไปสร้างสรรค์เมนูนี้ที่บ้านได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • การเตรียมวัตถุดิบอาหารทะเล - กุ้ง ปลาหมึก และปู
  • กุ้งทอดซอสมะขาม
  • ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
  • ปูผัดผงกะหรี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

รวมทั้งหมด: ฿ 8,900.00

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมอบและขนมหวาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรขนมปัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP