Le Cordon Bleu โลโก้

ขนมหวานไทยเครื่องทองโบราณ "ทองเอก ทองเอกกระจัง เสน่ห์จันทน์"

Thailand

ในเวริ์คช็อปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำขนมหวานไทยเครื่องทองโบราณ 3 แบบ "ทองเอก ทองเอกกระจัง เสน่ห์จันทน์" เป็นส่วนหนึ่งของขนมไทยมงคล 9 ชนิด ที่คนไทยนิยมใช้ในเทศกาลสำคัญ ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาดีและการอวยพร ด้วยสีสันสีทองและลวดลายอันสวยงามทำให้ไม่เพียงแต่ดึงดูดต่อมรับรสเท่านั้น แต่ยังดึงดูดสายตาอีกด้วย

ในหลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้ นักเรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการทำขนมหวานไทยเครื่องทองโบราณ และเข้าใจขั้นตอนการทำเนื้อสัมผัสของขนมหวานที่ถูกต้อง รวมถึงรสชาติที่เข้มข้น หอมหวานผสมผสานที่ลงตัวซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบของหวานทุกวัย


สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • ทองเอก (THONG-EK)
  • ทองเอกกระจัง (THONG-EK-KRACHANG)
  • เสน่ห์จันทน์ (SA-NE-CHAN)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย

จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 8,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP