Le Cordon Bleu โลโก้

เทรนดี้มาการอง

Thailand
คุณจะได้เรียนรู้การทำฝามาการองที่แสนเพอร์เฟกต์ ขาขึ้นสวยงาม และเทคนิคการทำอิตาเลียนเมอแร็งก์ การบีบครีม และการอบมาการองให้ขึ้นฟูสวยงาม นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนการทำเชอร์รี่ดอง เกล็ดเฟยติน (feuilletine) ไส้พราลีเน และช็อกโกแลตสำหรับตกแต่ง สอนโดยเชฟขนมอบผู้เชี่ยวชาญของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กิจกรรมที่ได้ลงมือทำ:
  • ขั้นตอนการทำ Macaronage
  • อิตาเลียนเมอแร็งก์
  • การอบมาการอง
  • เทคนิคการบีบครีม
นักเรียนจะได้เรียนรู้ 4 รสชาติ:
  • ไส้ทีรามิสุ
  • ไส้โรเช
  • ไส้พายแอปเปิล
  • ไส้ยูซุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: 
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16
สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำขนมอบเบื้องต้นในการเรียนเวิร์คช็อปนี้

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน


รวมทั้งหมด: 11,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP