Le Cordon Bleu โลโก้

เมนูแพลนต์เบสคูซีน II

Thailand

เวิร์คช็อปนี้จะเพิ่มระดับความเข้าใจกี่ยวกับ 'เมนูแพนต์เบส' เน้นการเลือกวัตถุดิบ สมุนไพร และเครื่องเทศที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำอาหารจากพืชอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างรสชาติและเนื้อสัมผัสที่อร่อย เทคนิคที่ครอบคลุมในเวิร์กช็อปนี้ ได้แก่ ทักษะการใช้มีด การทำซุปแช่เย็น การปรุงรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ การทำขนมอบ การอบ และเทคนิคทุกอย่างที่สำคัญต่อการปรุงอาหารแพนต์เบส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • บัสฏีละฮ์ผักชาร์ด และอินทผลัม เพิร์ลคูสคูสปรุงกับสมุนไพร
  • อาโฆ บลังโก

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 10,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand