Le Cordon Bleu โลโก้

เวิร์คช็อปขนมไทย - รวมเปียกปูน

Thailand
เปียกปูนเป็นหนึ่งในขนมไทยโบราณที่นิยมทำเพื่อเลี้ยงในงานบุญต่าง ๆ อาทิ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยเปียกปูนจะมีเนื้อเหนียวนุ่ม มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ และหาทานรสชาติแบบดั้งเดิมได้ยากในปัจจุบัน

ในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเปียกปูนถึง 3 ชนิดอย่างละเอียด ได้แก่ เปียกปูนใบเตย เปียกปูนกะทิสด และเปียกปูนกาบมะพร้าว ผ่านการถ่ายทอดจากเชฟชาวไทยมืออาชีพ และผู้เรียนยังจะได้ชิมอาหารของเชฟผู้สอนและรับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ


สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • เปียกปูนใบเตย
  • เปียกปูนกะทิสด
  • เปียกปูนกาบมะพร้าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 8

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP