Le Cordon Bleu โลโก้

หนูน้อยเข้าครัว: ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้ครีม

Thailand

หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว : ปลดปล่อยพรสวรรค์เชฟรุ่นเยาว์ในการทำ 'ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาไส้หมูสับ'
สอนโดยเชฟประจำหลักสูตรอาหารไทยผู้มากประสบการณ์ ที่จะให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียน

On the agenda:
  • ซาลาเปาไส้ครีม

  • ซาลาเปาไส้หมูสับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 12:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 12

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 6,900.00฿

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP