Le Cordon Bleu โลโก้

คีชเนื้อแกะสองสไตล์

Thailand

ในเวิร์คช็อปนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเตรียมและทำคีชเนื้อแกะสองสไตล์แบบฝรั่งเศสแสนอร่อย ได้แก่ คีชเนื้อแกะอบ เสิร์ฟพร้อมแก่นตะวันและทาร์รากอนสด และคีชเนื้อแกะอบเสิร์ฟพร้อมแรดิชชิโอ (ชิโครีแดง) เสิร์ฟพร้อมชีสกอร์กอนโซลาและวอลนัต นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้การทำแป้งโดเพื่ออบเป็นทาร์ตกรุบกรอบเพิ่มเนื้อสัมผัสให้คีชออกมาสมบูรณ์แบบ

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมอาหารฝีมือเชฟผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    *หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการทำขนมอบระดับกลางขึ้นไป

รวมทั้งหมด: 11,900.00฿

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP