Le Cordon Bleu โลโก้

มูสเค้กสไตล์ฝรั่งเศส

Thailand

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการทำขนมที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้และเทคนิคที่สูงขึ้น เวิร์คช็อป 2 วัน หรือ 8 ชั่วโมงนี้ เชฟอเล็กซ์ รัฟฟิโนนี่ มีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเผยเคล็ดลับการตกแต่งหน้ามูสเค้กอันหรูหราอีกด้วย

ศิลปะการทำมูสเค้กประกอบไปด้วย

  • มูสเค้กคาปูชิโน่
  • มูสเค้กช็อคโกแลต Dulcey เฮเซลนัท
  • มูสเค้กแอพริคอต-มะพร้าว

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชิมขนม และน้ำชายามบ่าย พร้อมรับประกาศนีย์บัตรจากเชฟผู้สอน


ภาษาที่ใช้ในการเรียน:
ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
  • ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป

วันเรียน: 14 - 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00  - 13.00 น.

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP