Le Cordon Bleu โลโก้

สตรอว์เบอร์รีมูสเค้ก

Thailand
สนุกไปกับการฝึกทักษะการทำมูสเค้กสตรอว์เบอร์รีสไตล์ฝรั่งเศส ที่คุณจะได้เรียนรู้การทำเจนัวสปันจ์ ครีมเพสทรี และมูสครีมวานิลลา รวมไปถึงการประกอบเค้ก ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจะได้ความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกแห่งการทำขนมขั้นสูง แล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และลิ้มรสความอร่อยของเค้กสตรอว์เบอร์รีที่มาจากฝีมือของคุณเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
เวลาเรียน: 08:00 - 12:00 น.
ภาษา:
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16
สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง ขนมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

รวมทั้งหมด: 6,900.00฿

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP