Le Cordon Bleu โลโก้

โฮมบริวบาริสต้า

Thailand

แนะนำคอร์สใหม่!! สำหรับคนรักกาแฟ หลักสูตรระยะสั้น “โฮมบริวบาริสต้า” (Home Brew Barista) การสกัดกาแฟที่คุณทำเองได้ที่บ้าน

เปิดประสบการณ์ เพิ่มความรู้และเคล็ดลับการสกัดกาแฟที่คุณทำเองได้ที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้เครื่องชงเอสเพรสโซ (Espresso) สัมผัสศิลปะการชงกาแฟและความแตกต่างในรสชาติของกาแฟที่ชงด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ pourover V60, French press, Chemex, Moka pot และ Cold brew

พิเศษ! ผู้เข้าเรียนจะได้รับฟรีขวดอุปกรณ์ทำ Cold brew สำหรับใส่กาแฟที่ชงเสร็จกลับบ้าน 

ข้อมูลหลักสูตร:

 • ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อุณหภูมิและระยะเวลาการชง/บริวกาแฟ (Brew) ที่เหมาะสม รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อรสชาติของกาแฟ
 • ความการเตรียมและการลงมือปฏิบัติการชงกาแฟด้วยวิธีต่าง ๆ
 • ลิ้มลองรสชาติกาแฟและศึกษาความแตกต่างของรสชาติจากการบริวกาแฟด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 • รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ใน 3 หัวข้อดังนี้:

 • หัวข้อที่ 1 – ทำความรู้จักกับกาแฟ และวิธีการเลือกเมล็ดกาแฟ เครื่องมือ และอุปกรณ์
  • ความแตกต่างของกาแฟและเมล็ดกาแฟแต่ละชนิด
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเมล็ดกาแฟ เครื่องมือ และอุปกรณ์
 • หัวข้อที่ 2 – ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดกาแฟ
  • ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการชงกาแฟด้วยวิธีการต่าง ๆ
  • การทำงานของเครื่องชงกาแฟแต่ละเครื่อง, V60, French press, Chemex, Moka pot
  • ความสำคัญของอุณหภูมิของน้ำ การบด เวลาการชง รวมถึงวิธีการชงที่แตกต่างกัน
  • การเตรียมกาแฟสโลว์บาร์
 • หัวข้อที่ 3 – วิธีการชงกาแฟแต่ละประเภท (V60, French press, Chemex, Moka pod, Cold brew)
  • กระบวนการสกัดและวิธีการชงกาแฟให้ได้คุณภาพ
  • การจัดเก็บเมล็ดกาแฟ
  • การเตรียมและเสิร์ฟกาแฟด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมงรวม: 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
เวลาเรียน: 09.00 - 16.00 น.
ชั่วโมงเรียนต่อวัน: 6 ชั่วโมง
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 12 ท่าน
สถานที่เรียน: อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ชั้น 17 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
   
 - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด ขวดใส่เครื่องดื่ม Cold brew แฟ้มเอกสาร สมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะทั้งมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

 

รวมทั้งหมด: 17,500.00฿

ระยะเวลา: 2 วัน

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP