Le Cordon Bleu โลโก้

การทำขนมปังกลูเตนฟรี

Thailand

ใหม่!! เรียนรู้การทำขนมปัง 1 วันเพื่อสุขภาพกับ "เวิร์คช็อปการทำขนมปังกลูเตนฟรี" เวิร์คช็อปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นและสามารถนำไปการสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ

ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการทำขนมปัง 3 ชนิด ได้แก่

  • เค้กกลูเตนฟรี (Gluten-Free Cake)
  • ขนมปังบริยอชกลูเตนฟรี (Gluten-Free Brioche)
  • ขนมปังกลูเตนฟรี (ฺPain sans gluten)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
เวลาเรียน: 
08:00 - 16:00 น.

ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการทำขนมของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน

รวมทั้งหมด: 9,900.00฿

ระยะเวลา: 7 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP