Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม กรกฎาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ | 3 เดือน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 20 สัปดาห์ | 6 เดือน
วันเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 4 วันต่อสัปดาห์
 - ภาคพิเศษ วันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
 - ภาควัน ธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 9 ชั่วโมง/วัน
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
  • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
  • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
  • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
  • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
  • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นต้น
 • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

  วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

  เลือกวันที่
  2019
  Jan 14, 2019 - Mar 29, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jan 19, 2019 - Jul 6, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 244,000.00
  Apr 22, 2019 - Jul 5, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jul 15, 2019 - Sep 27, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jul 20, 2019 - Dec 14, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 244,000.00
  Oct 7, 2019 - Dec 20, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง
Find out more
หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
TOP