Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: กุมภาพันธ์ l เมษายน l มิถุนายน l สิงหาคม l ตุลาคม
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: กุมภาพันธ์ l กรกฎาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 8 - 10 สัปดาห์ | 2 เดือน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 21 - 23 สัปดาห์ | 6 เดือน
วันเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 5 วันต่อสัปดาห์
 - ภาคพิเศษ วันเสาร์: ทุกวันเสาร์
จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
 - ภาควัน ธรรมดา: 6 ชั่วโมง/วัน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 08.00 - 19.00 น.*
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
หมายเหตุ *เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
  • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
  • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
  • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
  • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
  • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นต้น
ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา) หรือ 6,000 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันเสาร์)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 210,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 240,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง
Find out more
หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
TOP