สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ภาคเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม กรกฎาคม
       จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ | 3 เดือน
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: 20 สัปดาห์ | 6 เดือน
       วันเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: 4 วันต่อสัปดาห์
        - ภาคพิเศษ วันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
        - ภาควัน ธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: 9 ชั่วโมง/วัน
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
        • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
        • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
        • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
        • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
        • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นต้น
       • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Jun 30, 2018 - Dec 8, 2018 (วันเสาร์, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 244,000.00
        Jul 2, 2018 - Sep 21, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 247,500.00
        Oct 1, 2018 - Dec 14, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 247,500.00
        2019
        Jan 14, 2019 - Mar 29, 2019 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 247,500.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP