Le Cordon Bleu โลโก้
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส โดยอาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
  • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
  • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
  • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2020
Aug 31, 2020 - Oct 22, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Oct 26, 2020 - Dec 18, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
2021
Jan 11, 2021 - Mar 26, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Jan 16, 2021 - Jun 19, 2021 ( หลักสูตรภาควันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Apr 19, 2021 - Jul 2, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Jul 19, 2021 - Oct 1, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Oct 11, 2021 - Dec 23, 2021 ( หลักสูตรภาควันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
TOP