Le Cordon Bleu โลโก้
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส โดยอาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ

ดาวน์โหลดตารางเรียน

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
  • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
  • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
  • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2024
Jul 27, 2024 - Jan 18, 2025 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Oct 7, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
2025
Jan 13, 2025 - Mar 28, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Jan 25, 2025 - Jun 28, 2025 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Apr 22, 2025 - Jul 4, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Jul 14, 2025 - Sep 26, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Jul 19, 2025 - Dec 13, 2025 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿
Oct 6, 2025 - Dec 19, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
240,000.00฿

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
TOP