Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ทักษะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมการประกอบอาหาร ไปจนถึงการสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการประกอบอาหารต่าง ๆ ตามแบบฉบับอันเลื่องชื่อของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร

  อาหารคาว ชั้นต้น

  นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  หัวข้อวิชา

  • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
  • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
  • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
  • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
  • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
  • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ

  อาหารคาวชั้นกลาง

  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส อาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ

  หัวข้อวิชา

  • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
  • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
  • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
  • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส

  อาหารคาว ชั้นสูง

  นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

  หัวข้อวิชา

  • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
  • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
  • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว
 • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

  วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

  เลือกวันที่
  2019
  Jan 14, 2019 - Sep 27, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 607,500.00
  Apr 22, 2019 - Dec 20, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 607,500.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
TOP