Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

ดาวน์โหลดตารางเรียน


ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
  • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
  • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2023
Jul 22, 2023 - Jan 6, 2024 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿
Oct 2, 2023 - Dec 15, 2023 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿
2024
Jan 15, 2024 - Mar 29, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿
Apr 22, 2024 - Jul 5, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿
Jul 15, 2024 - Sep 27, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿
Oct 7, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
231,000.00฿

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
Find out more
TOP