Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

ดาวน์โหลดตารางเรียน


ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
  • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
  • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2019
Oct 7, 2019 - Dec 20, 2019 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
2020
Jan 13, 2020 - Mar 27, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Apr 20, 2020 - Jul 3, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Jul 13, 2020 - Sep 25, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00
Oct 5, 2020 - Dec 18, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 210,000.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
Find out more
TOP