Le Cordon Bleu โลโก้

ขนมดอกลำดวนและขนมสัมปันนี

Thailand

สัมผัสเทคนิคและวิธีทำขนมไทยที่หาทานได้ยากในปัจจุบันอย่างขนมดอกลำดวน ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะที่เลียนแบบจากดอกลำดวน และขนมสัมปันนี ที่หอมละมุน ละลายในปาก ซึ่งขนมทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ในงานแต่งงานของไทย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเชฟผู้สอนชาวไทยที่มีประสบการณ์ในแวดวงอาหารไทยมาเป็นเวลานาน นอกจากจะได้ขนมที่ทำกลับบ้าน เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
เวลาเรียน: 08:00 - 15:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมพัก 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - ทางโรงเรียนฯ ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรระยะสั้น

Thailand
TOP