สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการทำขนมอบตามแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำขนมเค้ก และขนมอบแบบฝรั่งเศสนานาชนิดทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ที่มีวางจำหน่ายในร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และร้านน้ำชา รวมไปถึงเทคนิคการทำช็อกโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาลขั้นสูง

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร

        ขนมอบ ชั้นต้น

        นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

        หัวข้อวิชา:

        • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการทำขนมอบ
        • พื้นฐานการทำแป้งขนมอบ
        • พื้นฐานการทำครีมและไส้ขนมอบ
        • เทคนิคการประกอบขนมอบ และขนมเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และการตกแต่งขั้นพื้นฐาน
        • การตกแต่งหน้าขนมอบ

        ขนมอบ ชั้นกลาง

        นักเรียนจะได้เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบและตกแต่งขนมอบฝรั่งเศสในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

        หัวข้อวิชา:

        • ขนมอบฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
        • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยีสต์
        • ขนมอบที่เสิร์ฟแบบร้อนและเย็น
        • เทคนิคการทำช็อคโกแลตขั้นพื้นฐาน

        ขนมอบ ชั้นสูง

        นักเรียนจะได้เรียนรู้การประกอบขนมอบหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในร้านอาหาร เทคนิคการทำช็อคโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาล ซึ่งเป็นการนำความรู้ ทักษะ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นและกลางมาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ขนมชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีเอกลักษณ์

        หัวข้อวิชา:

        • ขนมปัง ทาร์ต และขนมเค้กแบบร่วมสมัย
        • ขนมอบชิ้นเล็ก
        • เทคนิคการทำช็อกโกแลตขั้นสูง
        • เทคนิคการทำน้ำตาล เช่น การผสมสี การดึง และการเป่าน้ำตาล
        • การจัดตกแต่งขนมอบ
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบขนมอบ
       • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Jul 2, 2018 - Mar 29, 2019 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 607,500.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP