Le Cordon Bleu โลโก้

ตัวกรอง

“การแกะสลักผักและผลไม้ ” ศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นมรดกอันมีคุณค่าสืบทอดกันมาช้านานของไทย

“การแกะสลักผักและผลไม้ ” ศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นมรดกอันมีคุณค่าสืบทอดกันมาช้านานของไทย

การแกะสลักผักและผลไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นมรดกอันมีคุณค่าสืบทอดกันมาช้านานของไทย ...

ข้าวแช่ อาหารไทยชาววัง

ข้าวแช่ อาหารไทยชาววัง

ข้าวแช่อาหารโบราณประจำฤดูร้อน ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ ในสมัยโบราณนิยมรับประทานข้าวแช่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ...

หลักสูตรศิลปะการประกอบของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เหมาะกับคุณหรือไม่?

หลักสูตรศิลปะการประกอบของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เหมาะกับคุณหรือไม่?

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร ไวน์ และการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ...

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ให้อะไรมากกว่าการเรียนทำอาหาร!

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ให้อะไรมากกว่าการเรียนทำอาหาร!

นอกจากการเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารไทยแล้ว ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือเปิดร้านอาหารได้อีกด้วย

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดทำวิดีโอสอนทำอาหาร เพื่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดทำวิดีโอสอนทำอาหาร เพื่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

อีกหนึ่งโครงการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การทำอาหารในกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้จัดทำวิดีโอสอนทำอาหารโดยทีมเชฟผู้สอน ...

เปิดเรียนวันแรกต้อนรับปี 2564

เปิดเรียนวันแรกต้อนรับปี 2564

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กลับมาเปิดเรียนอีกครั้งภายใต้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้านปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า - คุณชุติมา ตระกูลกิจเจริญ

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า - คุณชุติมา ตระกูลกิจเจริญ

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต - คุณชุติมา ตระกูลกิจเจริญ ผู้จบหลักสูตรวิชาการครัวไทย กับบทบาทผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่ 3 ของร้านนายอ้วนเย็นตาโฟ ...

พิธีรับประกาศนียบัตร เทอมตุลาคม ปีการศึกษา 2563

พิธีรับประกาศนียบัตร เทอมตุลาคม ปีการศึกษา 2563

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เทอมตุลาคม ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ...

ข้อมูลการแบ่งหน้าในหน้าข่าวและกิจกรรม เช่น: 1 - 10 ข่าว/กิจกรรม จากทั้งหมด 500 ข่าว/กิจกรรม
TOP