Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร เทอมกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนเทอมกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่น โดยมี คุณสุชาดา สถาปิตานนท์ ผู้บริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมเชฟผู้สอน ศิษย์เก่า และคณะตัวแทนนักเรียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplôme de Cuisine) การประกอบขนมอบฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplôme de Pâtisserie) การทำขนมปัง (The Art of Bakery) และวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP