Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เหมาะกับคุณหรือไม่?

le cordon bleu dusit
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มุ่งมั่นพัฒนา หลักสูตรด้านการประกอบอาหาร ไวน์ และการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อทุกความฝันในการทำอาหาร ตอบโจทย์กลุ่มคนดังต่อไปนี้
1. คุณคือคนทั่วไปที่ชื่นชอบในการทำอาหาร
2. คุณมีความฝันที่จะเปิดร้านอาหาร
3. คุณอยากเป็นเชฟ
4. คุณเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร
คุณคือคนทั่วไปที่ชื่นชอบในการทำอาหาร
คุณอาจจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่การทำอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณชื่นชอบ โดยคนส่วนใหญ่เริ่มต้นการทำอาหารจากครัวที่บ้านแต่ต้องการที่จะฝึกฝนเพิ่มทักษะการทำอาหารให้ดียึ่งขึ้น รวมถึงมีความสุขในทุกครั้งที่ได้ทำอาหารให้คนที่รักได้รับประทาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัว

คุณมีความฝันที่จะเปิดร้านอาหาร
คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษในการทำอาหาร ซึ่งคุณอาจจะมีอาชีพหลักหรืองานอิสระอยู่ แต่คุณมีความฝันในการเป็นเจ้าของร้านอาหารและต้องการเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารและสูตรอาหารหลากหลายชนิด รวมไปถึงการวางแผนและการจัดการร้านอาหาร

คุณอยากเป็นเชฟ
คุณต้องการประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพเชฟ คุณอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลและมีแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟ และต้องการเรียนรู้ด้านการทำอาหารเพื่อพัฒนาและต่อยอดไปถึงความสำเร็จในการเป็นเชฟ
คุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร
คุณหรือคนในครอบครัวมีร้านอาหารเป็นของตัวเองอยู่แล้ว หรือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมร้านอาหารซึ่งคุณมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ และขยายธุรกิจปัจจุบันของคุณ โดยคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะการทำอาหารของคุณเองหรือพนักงานในร้าน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและคิดค้นพัฒนาสูตรอาหารให้ร้านของคุณ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP