Le Cordon Bleu โลโก้
มากกว่า 1 ศตวรรษที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้มีส่วนร่วมทำให้ความปรารถนาของผู้มีความใฝ่ฝันในการทำงานด้านการประกอบอาหารให้ไปสู่ความเป็นจริงได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจำนวนมากจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบอาหารมา และอีกหลายท่านก็มีประสบการณ์ด้านการศึกษาในสาขาอาชีพ ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ และเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน นักเรียนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนางานในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ภัตตาคาร งานจัดเลี้ยง และการบริหารงานโรงแรม นักเขียน ที่ปรึกษา งานบริการด้านอาหาร นักออกแบบตกแต่งอาหาร และการศึกษา
filter-icon
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบที่เข้มข้นและครอบคลุมเทคนิคการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำคัญสู่การประกอบอาชีพ

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรการประกอบอาหารคาว

เรียนรู้เทคนิคการประกอบอาหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาหารได้ทุกรูปแบบ พร้อมท่องไปในโลกของอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม อาหารที่ได้รับความนิยม และแนวโน้มของการพัฒนาอาหาร

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน

เรียนรู้ศิลปะการประกอบขนมอบและขนมหวานกับหลักสูตรที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมอบและขนมหวานระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง พร้อมเรียนรู้เทคนิคการตกแต่งขนมอบนานาชนิดจากทั่วโลก

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรอื่น ๆ

หากท่านไม่พบหลักสูตรที่กำลังค้นหา กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สาขาอื่น ท่านอาจพบหลักสูตรที่ท่านสนใจ

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรการทำขนมปัง

เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการทำขนมปังแบบฝรั่งเศส เช่น ขนมปังเดนิช ขนมปังพื้นเมืองจากแคว้นต่าง ๆ ของฝรั่งเศส รวมถึงการทำแป้งโดแบบต่าง ๆ จากการหมักด้วยยีสต์และเทคนิคขั้นสูง

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่หลงใหลในอาหารและผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์การประกอบอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในเรื่องงบประมาณหรือเวลาเรียน ที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การทำอาหารไปกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านไวน์และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ในการชิมรสชาติ การจัดการ การบริการ และการเลือกเครื่องดื่มเพื่อจับคู่กับอาหารประเภทต่าง ๆ

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเนยแข็ง

ผู้เรียนจะได้ศึกษาทุกแง่มุมเกี่ยวกับเนยแข็ง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วิธีการผลิตเนยแข็ง ตลอดจนการเลือกเนยแข็งเพื่อรับประทานคู่กับกับไวน์และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว

หลักสูตรการทำอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำอาหาร

ดูข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้หรือเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้เวลาด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุล

ดูข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรการประกอบอาหารแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ การสอนการประกอบอาหารท้องถิ่นหรืออาหารในรูปแบบเฉพาะต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการสอนเดียวกันกับหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

ดูข้อมูลหลักสูตร

ไม่มีข้อมูล

ไม่พบหลักสูตรที่ท่านค้นหา กรุณาเลือกใหม่

TOP