สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน
       มากกว่า 1 ศตวรรษที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้มีส่วนร่วมทำให้ความปรารถนาของผู้มีความใฝ่ฝันในการทำงานด้านการประกอบอาหารให้ไปสู่ความเป็นจริงได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจำนวนมากจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบอาหารมา และอีกหลายท่านก็มีประสบการณ์ด้านการศึกษาในสาขาอาชีพ ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ และเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน นักเรียนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนางานในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ภัตตาคาร งานจัดเลี้ยง และการบริหารงานโรงแรม นักเขียน ที่ปรึกษา งานบริการด้านอาหาร นักออกแบบตกแต่งอาหาร และการศึกษา
       หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

       หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบที่เข้มข้นและครอบคลุมเทคนิคการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำคัญสู่การประกอบอาชีพ

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรการประกอบอาหารคาว

       เรียนรู้เทคนิคการประกอบอาหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาหารได้ทุกรูปแบบ พร้อมท่องไปในโลกของอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม อาหารที่ได้รับความนิยม และแนวโน้มของการพัฒนาอาหาร

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน

       เรียนรู้ศิลปะการประกอบขนมอบและขนมหวานกับหลักสูตรที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมอบและขนมหวานระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง พร้อมเรียนรู้เทคนิคการตกแต่งขนมอบนานาชนิดจากทั่วโลก

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรอื่น ๆ

       หากท่านไม่พบหลักสูตรที่กำลังค้นหา กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สาขาอื่น ท่านอาจพบหลักสูตรที่ท่านสนใจ

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรการทำขนมปัง

       เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการทำขนมปังแบบฝรั่งเศส เช่น ขนมปังเดนิช ขนมปังพื้นเมืองจากแคว้นต่าง ๆ ของฝรั่งเศส รวมถึงการทำแป้งโดแบบต่าง ๆ จากการหมักด้วยยีสต์และเทคนิคขั้นสูง

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรระยะสั้น

       หลักสูตรมากมายสำหรับผู้ที่หลงใหลในอาหารและผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์การประกอบอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในเรื่องงบประมาณหรือเวลาเรียน ที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การทำอาหารไปกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม

       หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านไวน์และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ในการชิมรสชาติ การจัดการ การบริการ และการเลือกเครื่องดื่มเพื่อจับคู่กับอาหารประเภทต่าง ๆ

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเนยแข็ง

       ผู้เรียนจะได้ศึกษาทุกแง่มุมเกี่ยวกับเนยแข็ง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วิธีการผลิตเนยแข็ง ตลอดจนการเลือกเนยแข็งเพื่อรับประทานคู่กับกับไวน์และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ

       ดูข้อมูลหลักสูตร
       หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว

       หลักสูตรการทำอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำอาหาร

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       ไม่มีข้อมูล

       ไม่พบหลักสูตรที่ท่านค้นหา กรุณาเลือกใหม่

       TOP