Le Cordon Bleu โลโก้

เมนูฟัวกราส์และเทคนิคการจับคู่อาหารกับไวน์เบื้องต้น

Thailand
ค้นพบความลับในการเตรียมวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง โดยฟัวกราส์หรือตับห่านเป็นเมนูที่เชฟชาวฝรั่งเศสทุกคนต้องเคยได้ฝึกฝนและเคยนำมาปรุงอาหาร ซึ่งในเวิร์คช็อปนี้คุณจะได้เรียนรู้การนำฟัวกราส์มาปรุงเป็นเมนูสุดพิเศษด้วยตัวของคุณเอง!

ในคลาสนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมฟัวกราส์ในแบบคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศส โดยอาศัยขั้นตอนการปรุงสไตล์โมเดิร์นเพื่อเน้นรสชาติให้เข้มข้น และดึงความอร่อยในแบบธรรมชาติของวัตถุดิบชั้นยอดออกมา นอกจากนี้ เชฟจะสอนการทำแยมลูกมะเดื่อ (fig jam) และพอร์ตแยม (port jam) รวมไปถึงขนมปังบริออชแบบโฮมเมด เพื่อเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับฟัวเราส์

เมื่อจบจากห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจับคู่ไวน์เบื้องต้น เพื่อค้นหาไวน์ที่เข้าคู่และเสริมรสชาติของฟัวกราส์ให้มีความโดดเด่น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์โดยเฉพาะ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:
  • การปรุงฟัวกราส์
  • แยมลูกมะเดื่อ
  • พอร์ตแยม
  • ขนมปังบริออชแบบโฮมเมด
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจับคู่ฟัวกราส์กับไวน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันสมัครเรียน

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

Other Programmes

Le Cordon Bleu Dusit
Cuisine
Find out more
Thai Cuisine
Find out more
Short Courses
Find out more
TOP