สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปังของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำขนมปังแบบมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำขนมปังแบบเข้มข้นในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเป็นมืออาชีพทางด้านการทำขนมปัง ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (Diplôme de Boulangerie) ที่รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ

       ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมปังนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ขนมปังอิตาเลี่ยน เยอรมัน อเมริกัน ขนมปังฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมในแถบทวีปยุโรป อาทิเช่น พัฟฟ์ ครัวซองต์ เดนิช เพรสเซล สโกน ฯลฯ และขนมปังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น ขนมปังรสหวาน และขนมปังไส้ต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยเชฟผู้สอนชาวฝรั่งเศสซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมปัง ที่จะคอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

       นอกจากนั้น ผู้เรียนยังจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทำขนมปัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมปัง เทคนิคการทำขนมปังประเภทต่างๆ และความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

       ขนมปังที่เรียนในหลักสูตร

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง ส่วนผสม และการคัดสรรส่วนผสมสำหรับการทำขนมปัง เทคนิคการเตรียมการทำขนมปัง
        • วิวัฒนาการของการทำขนมปังฝรั่งเศส
        • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
        • ศิลปะการตกแต่งขนมปังสำหรับการจัดแสดง
        • การบริหารจัดการร้านเบเกอรี่ การตลาด ระบบปฏิบัติการสำหรับร้านเบเกอรี่ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณต่าง ๆ
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิลปะการทำขนมปัง
       • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Oct 1, 2018 - Dec 14, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 227,500.00
        2019
        Jan 14, 2019 - Mar 29, 2019 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 227,500.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP