Le Cordon Bleu โลโก้


หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง
ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำขนมปังแบบมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำขนมปังแบบเข้มข้นในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเป็นมืออาชีพทางด้านการทำขนมปัง รวมถึงผู้ที่ต้องการหาความรู้และเทคนิคเพิ่มเติม ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (Diplôme de Boulangerie) ที่รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปังสอนโดยทีมเชฟผู้สอนประสบการณ์สูง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นการรวมสาธิตการทำอาหารและการลงมือปฏิบัติเข้าด้วยกัน สอนโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ รวมเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมปังนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ขนมปังอิตาเลี่ยน เยอรมัน อเมริกัน ขนมปังฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมในแถบทวีปยุโรป อาทิเช่น พัฟฟ์ ครัวซองต์ เดนิช เพรสเซล สโกน ฯลฯ รวมถึงขนมปังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น ขนมปังรสหวาน และขนมปังไส้ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยเชฟผู้สอนชาวฝรั่งเศสซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมปัง ที่จะคอยให้คำแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

นอกจากนั้น ผู้เรียนยังจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทำขนมปัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมปัง เทคนิคการทำขนมปังประเภทต่างๆ และความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

ขนมปังที่เรียนในหลักสูตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน: มกราคม l เมษายน l กรกฎาคม l ตุลาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 240 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 11 - 12 สัปดาห์
เวลาเรียนภาคเช้า: 08.00 - 13.00 น.
เวลาเรียนภาคบ่าย: 14.00 - 19.00 น.
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน: 5 ชั่วโมง (วันจันทร์ - วันศุกร์)
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 16 ท่าน

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง ส่วนผสม และการคัดสรรส่วนผสมสำหรับการทำขนมปัง เทคนิคการเตรียมการทำขนมปัง
  • วิวัฒนาการของการทำขนมปังฝรั่งเศส
  • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
  • ศิลปะการตกแต่งขนมปังสำหรับการจัดแสดง
  • การบริหารจัดการร้านเบเกอรี่ การตลาด ระบบปฏิบัติการสำหรับร้านเบเกอรี่ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณต่าง ๆ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิลปะการทำขนมปัง

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2024
Jul 15, 2024 - Sep 27, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jul 15, 2024 - Sep 27, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Oct 7, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Oct 7, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
2025
Jan 13, 2025 - Mar 28, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jan 13, 2025 - Mar 28, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Apr 23, 2025 - Jul 4, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Apr 23, 2025 - Jul 4, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jul 14, 2025 - Sep 26, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jul 14, 2025 - Sep 26, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Oct 6, 2025 - Dec 19, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , Afternoon (T) , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Oct 6, 2025 - Dec 19, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿


ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,800 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าเล่าเรียน: 290,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 320,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
Find out more
หลักสูตรระยะสั้น
Find out more
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
TOP