สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน
       เรียนรู้การทำขนมปังฝรั่งเศสหลายชนิดกับ "หลักสูตรการทำขนมปังฝรั่งเศส 7 วัน (ภาควันเสาร์)"

       หัวข้อหลักสูตร

       วันที่ 1:

       • Butter Croissant
       • Chocolate Cookie
       • Classic White Bread Ferments Dough Method
       • White Sandwich Bread

       วันที่ 2:

       • Country Bread
       • Pretzel
       • Tiger Bread Cranberry
       • Pastry Flan

       วันที่ 3:

       • Ciabatta Bread
       • Mini Donut Dough
       • Grissini
       • Milk Bread

       วันที่ 4:

       • Coffee Diamonds
       • Chorizo Bread
       • Rye Bread
       • Pesto Puff Preparation

       วันที่ 5:

       • Pesto Puff
       • Apéro Bread
       • Bacon Rustic Bread
       • Viennese Bread

       วันที่ 6:

       • Autumn Bread
       • Cheese Bread
       • Danish Dough
       • Whole Wheat Sandwich Bread

       วันที่ 7:

       • Olive Fougasse
       • Pain d’Autrefois
       • Quiche

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 42 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
       วันที่เรียน:
       รอบที่ 1: วันที่ 13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2561 (*เต็ม)
       รอบที่ 2: วันที่ 3 มีนาคม - 21 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 14 เมษายน) (*เต็ม)
       รอบที่ 3: วันที่ 28 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561 (*เต็ม)
       รอบที่ 4: วันที่ 16 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน) (กรุณาสมัครเรียนภายใน 9 มิถุนายน)
       รอบที่ 5: วันที่ 18 สิงหาคน - 29 กันยายน 2561 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 11 สิงหาคม)
       รอบที่ 6: วันที่ 27 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2561 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 20 ตุลาคม)
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 ชัวโมง ตั้งแต่ 9:00 น. - 16:00 น.
       ภาษา:
       การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
       ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 1 (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
       จำนวนผู้เรียน: 12
       ค่าเรียน: 58,000 บาท

       สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
           - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
           - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

       หมายเหตุ:
           - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
           - ทางโรงเรียนฯ ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

       การสมัครเรียน

       • การสมัครเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Jun 16, 2018 - Aug 4, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 58,000.00
        Aug 18, 2018 - Sep 29, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 58,000.00
        Oct 27, 2018 - Dec 8, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 58,000.00

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP