สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน
       เรียนรู้การทำขนมปังฝรั่งเศสหลายชนิดกับ "หลักสูตรการทำขนมปังฝรั่งเศส 7 วัน (ภาควันเสาร์)"

       หัวข้อหลักสูตร

       วันที่ 1:

       • Butter Croissant
       • Chocolate Cookie
       • Classic White Bread Ferments Dough Method
       • White Sandwich Bread

       วันที่ 2:

       • Country Bread
       • Pretzel
       • Tiger Bread Cranberry
       • Pastry Flan

       วันที่ 3:

       • Ciabatta Bread
       • Mini Donut Dough
       • Grissini
       • Milk Bread

       วันที่ 4:

       • Coffee Diamonds
       • Chorizo Bread
       • Rye Bread
       • Pesto Puff Preparation

       วันที่ 5:

       • Pesto Puff
       • Apéro Bread
       • Bacon Rustic Bread
       • Viennese Bread

       วันที่ 6:

       • Autumn Bread
       • Cheese Bread
       • Danish Dough
       • Whole Wheat Sandwich Bread

       วันที่ 7:

       • Olive Fougasse
       • Pain d’Autrefois
       • Quiche

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 42 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
       วันเรียน:
       รอบที่ 1: วันที่ 13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2561
       รอบที่ 2: วันที่ 3 มีนาคม - 21 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 14 เมษายน) 
       รอบที่ 3: วันที่ 28 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561 
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 ชัวโมง ตั้งแต่ 9:00 น. - 16:00 น.
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน:
       ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 12
       ค่าเรียน: 58,000 บาท

       การสมัครเรียน

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP