สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       ศิลปะการทำฟองนม 'ลาเต้อาร์ต'

       Thailand

       คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการชงกาแฟและการทำฟองนม ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดศิลปะการทำลาเต้อาร์ท (latte art) อย่างละเอียดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน เนื้อหาหลักสูตรการสอนครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางเคมีของน้ำนมที่มีผลต่อการทำฟองนม เทคนิคการทำฟองนม ลาเต้อาร์ต และการเทฟองนมเป็นลวดลายต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยตนเอง

       หัวข้อหลักสูตร

       • ลักษณะทางเคมีของน้ำนมที่มีผลต่อการทำฟองนม
       • การเกิดฟองนมและการตีฟองนมที่ถูกต้อง
       • การเลือกภาชนะใส่นมที่เหมาะสมสำหรับการตีฟองนม
       • เทคนิคการเทฟองนมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายใบไม้ ลายหัวใจ ลายดอกทิวลิป ลายแอปเปิ้ล ลายคลื่น ลวดลายสามมิติ
       • การฝึกปฏิบัติทำฟองนม

       Useful Note

       ตารางเรียนปี 2561:
       - เดือนมีนาคม: วันศุกร์ที่ 23 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 16 มีนาคม)
       -
       เดือนมิถุนายน: วันศุกร์ที่  8 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 1 มิถุนายน )
       - เดือนกันยายน: วันศุกร์ที่ 14 ** (กรุณาสมัครเรียนภายใน 7 กันยายน)
       - เดือนธันวาคม: วันศุกร์ที่ 7 (กรุณาสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน)

       จำนวนชั่วโมงเรียน: 6 hrs. (9.00 hrs. - 16.00 hrs.)
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทย (ยกเว้นหลักสูตรวันที่ 14 ธันวาคม ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ**)
       จำนวนผู้เรียน: 8

       สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
           - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง) วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก

       หมายเหตุ:
          
       - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
           - ทางโรงเรียนฯ ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

        

       รวมทั้งหมด: ฿ 8,500.00

       ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

       เพิ่มหลักสูตรในกระเป๋านักเรียนแล้ว

       หลักสูตร: ศิลปะการทำฟองนม 'ลาเต้อาร์ต'
       วันที่หลักสูตร:
       จำนวนที่นั่ง:

       เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการสมัคร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       ประเทศไทย
       TOP