สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ทักษะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมการประกอบอาหาร ไปจนถึงการสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการประกอบอาหารต่าง ๆ ตามแบบฉบับอันเลื่องชื่อของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร

        อาหารคาว ชั้นต้น

        นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

        หัวข้อวิชา

        • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
        • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
        • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
        • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
        • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
        • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ

        อาหารคาวชั้นกลาง

        นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส อาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ

        หัวข้อวิชา

        • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
        • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
        • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
        • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
        • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส

        อาหารคาว ชั้นสูง

        นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

        หัวข้อวิชา

        • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
        • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
        • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
        • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว
       • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Jan 8, 2018 - Sep 21, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 607,500.00
        Apr 2, 2018 - Dec 29, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 607,500.00
        Jul 2, 2018 - Mar 29, 2019 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 607,500.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP