Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: มกราคม l เมษายน l กรกฎาคม l ตุลาคม
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม l กรกฎาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 11 - 12 สัปดาห์ (3 เดือน)
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 21 - 23 สัปดาห์ (6 เดือน)
วันเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 5 วันต่อสัปดาห์
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
 - ภาควันธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 08.00 - 19.00 น.*
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทยในห้องสาธิตการทำอาหาร
หมายเหตุ *เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดตารางเรียน


ข้อมูลหลักสูตร

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2024
Oct 7, 2024 - Dec 20, 2024 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
2025
Jan 13, 2025 - Mar 28, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jan 25, 2025 - Jun 28, 2025 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
299,500.00฿
Apr 23, 2025 - Jul 4, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jul 14, 2025 - Sep 26, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
Jul 19, 2025 - Dec 13, 2025 ( วันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
299,500.00฿
Oct 6, 2025 - Dec 19, 2025 ( หลักสูตรมาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย )
302,800.00฿
ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
  • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,800 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา) หรือ 6,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันเสาร์)
  • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
  • ค่าเล่าเรียน: 235,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 265,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นกลาง
Find out more
หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรการทำขนมปัง
Find out more
TOP