Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม กรกฎาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ (3 เดือน)
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 20 สัปดาห์ (6 เดือน)
วันเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 4 วันต่อสัปดาห์
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
 - ภาควันธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 9 ชั่วโมง/วัน
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการทำขนมอบ
  • พื้นฐานการทำแป้งขนมอบ
  • พื้นฐานการทำครีมและไส้ขนมอบ
  • เทคนิคการประกอบขนมอบ และขนมเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และการตกแต่งขั้นพื้นฐาน
  • การตกแต่งหน้าขนมอบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป 2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นต้น

 • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

  วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

  เลือกวันที่
  2019
  Jan 14, 2019 - Mar 29, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jan 19, 2019 - Jul 6, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 244,000.00
  Apr 22, 2019 - Jul 5, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jul 15, 2019 - Sep 27, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00
  Jul 20, 2019 - Dec 14, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 244,000.00
  Oct 7, 2019 - Dec 20, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 247,500.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นกลาง
Find out more
หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรการทำขนมปัง
Find out more
TOP