Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม กรกฎาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ (3 เดือน)
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 20 สัปดาห์ (6 เดือน)
วันเรียน:
 - ภาควันธรรมดา: 4 วันต่อสัปดาห์
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
 - ภาควันธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
 - ภาคพิเศษวันเสาร์: 08.00 - 20.00 น.*
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
หมายเหตุ *เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ข้อมูลหลักสูตร

วันเปิดเรียนและค่าเรียน

เลือกวันที่
2020
Oct 26, 2020 - Dec 18, 2020 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 277,500.00
2021
Jan 11, 2021 - Mar 26, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 277,500.00
Jan 16, 2021 - Jun 19, 2021 ( หลักสูตรภาควันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 274,000.00
Apr 19, 2021 - Jul 2, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 277,500.00
Jul 10, 2021 - Dec 18, 2021 ( หลักสูตรภาควันเสาร์ , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 274,000.00
Jul 19, 2021 - Oct 1, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 277,500.00
Oct 11, 2021 - Dec 23, 2021 ( มาตรฐาน , สอนเป็นภาษาอังกฤษ , แปลภาษาไทย )
฿ 277,500.00
ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
  • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา) หรือ 6,000 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันเสาร์)
  • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
  • ค่าเล่าเรียน: 210,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 240,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นกลาง
Find out more
หลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นสูง
Find out more
หลักสูตรการทำขนมปัง
Find out more
TOP