สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ภาคเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: มกราคม กรกฎาคม
       จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ (3 เดือน)
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: 20 สัปดาห์ (6 เดือน)
       วันเรียน:
        - ภาควันธรรมดา: 4 วันต่อสัปดาห์
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: ทุกวันเสาร์ เสาร์ละ 9 ชั่วโมง
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
        - ภาควันธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
        - ภาคพิเศษวันเสาร์: 9 ชั่วโมง/วัน
       ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการทำขนมอบ
        • พื้นฐานการทำแป้งขนมอบ
        • พื้นฐานการทำครีมและไส้ขนมอบ
        • เทคนิคการประกอบขนมอบ และขนมเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และการตกแต่งขั้นพื้นฐาน
        • การตกแต่งหน้าขนมอบ
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป 2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นต้น

       • ค่าเรียนและวันเปิดภาคเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Jun 30, 2018 - Dec 8, 2018 (วันเสาร์, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 244,000.00
        Jul 2, 2018 - Sep 21, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 247,500.00
        Oct 1, 2018 - Dec 22, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 247,500.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP