Le Cordon Bleu โลโก้

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
เพื่อตอบแทนสังคม
ตลอดระยะเวลา 9 ปี

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสร้างความร่วมมือกันระหว่างพนักงาน นักเรียน ศิษย์เก่า และองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาการศึกษา และการบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา การให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารที่ดี การฝึกอบรมด้านการทำอาหารและขนมเพื่ออาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาและอาชีพที่ดีในอนาคต


การบริจาคและกองทุนสำหรับเด็กและเยาวชน

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมกับกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง จัดกิจกรรม Sweet Care & Share – ปันสุขให้น้องอิ่ม” โดยมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภคบริโภค โต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กๆ  ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยังมีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอีกมากมาย อาทิ งาน “Making the best food for Kids” ณ บ้านคามิลเลียน และ กิจกรรม “The Purest Love Charity – ปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง” และงานกาลาดินเนอร์การกุศล  และงานร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “Colour Miles for Smiles” ร่วมกับมูลนิธสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย)


การมอบทุนการศึกษา

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวไทย-กะเหรี่ยง จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2 ทุน ในการเรียนหลักสูตรการประกอบขนมอบชั้นต้น และหลักสูตรการประกอบอาหารคาวชั้นต้น ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ประจำภาคเรียนเดือนมกราคม ปี 2560 ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของโรงเรียนฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการศึกษา การเรียนรู้ ในหลักสูตรคลาสสิคไซเคิล สร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีชีวิตและอาชีพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน เพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานของเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต – เราเชื่อว่าการตอบแทนสังคมนั้น เริ่มต้นได้จากในบ้านของเรา

นอกจากนี้ เมื่อปี 2552 เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการการแข่งขัน “ส้มตำสยามคอนเทสต์” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาที่ชนะการแข่งขัน


การพัฒนาทักษะและการจัดงานสัมมนาพิเศษ

กระแสเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ในวงการและอุตสาหกรรมด้านอาหารกำลังได้รับความนิยม โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงานสัมมนาพิเศษต่างๆ อาทิ งานสัมมนาวิชาการเรื่องแมลง “Edible Insects in a Gastronomic Context 2015" และ“The chef and the bug: Talking about insects. Then eating them 2016” เพราะความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาต่อยอดความคิดแบบเดิม ให้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับทางโรงเรียน โดยเฉพาะการสาธิตการทำอาหารซึ่งเราได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษหลายท่าน อาทิ “เชฟ Leonor Espinosa” เชฟรับเชิญพิเศษจากสถานทูตโคลัมเบีย และ "เชฟ Tim Hollands" เชฟรับเชิญพิเศษจากออสเตรเลีย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมและงานสัมมนาดังกล่าว ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการประกอบอาหารและขนม มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการประกอบอาหาร รวมถึงด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในระดับประเทศและระดับโลก

ปลานิลห่อแตงซูกินีและคาเวียร์ เสิร์ฟพร้อมกีโมฟมะเขือเทศ และครีมข้าวโพดหวาน

ปลานิลห่อแตงซูกินีและคาเวียร์ เสิร์ฟพร้อมกีโมฟมะเขือเทศ และครีมข้าวโพดหวาน

ทีมเชฟอาหารคาวฝรั่งเศสจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมกันรังสรรค์เมนูพิเศษจาก "ปลานิล" เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ปลานิลนึ่งและผักนึ่งสมุนไพรพร้อมแจ่วมะเขือเทศและผักสด

ปลานิลนึ่งและผักนึ่งสมุนไพรพร้อมแจ่วมะเขือเทศและผักสด

เชฟอาหารไทยจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รังสรรค์เมนูอาหารพิเศษซึ่งทำจาก "ปลานิล" เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สูตรขนมสำหรับเทศกาลคริสต์มาส: เค้กขอนไม้รสเลมอน

สูตรขนมสำหรับเทศกาลคริสต์มาส: เค้กขอนไม้รสเลมอน

สูตรขนมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ที่ได้ถูกดัดแปลงและแปลจากหนังสือ “L’École de la patisserie” และ publisher Larousse

TOP