Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์และการจับคู่ไวน์กับอาหาร

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหารชั้นนำของโลก และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการทำอาหารและขนมอบ และปฏิเสธไม่ได้ว่าไวน์เป็นเครื่องดื่มที่เข้าคู่กับมื้ออาหารสไตล์โมเดิร์นได้อย่างลงตัว

'หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์และการจับคู่ไวน์กับอาหาร' เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่ชอบการดื่มไวน์และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิธีการดื่มไวน์ และสุนทรียศาสตร์ในการดื่มไวน์คู่กับอาหาร ภายในระยะเวลาเรียน 2 วัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และชิมไวน์ถึง 6 ชนิด ได้แก่ Bordeaux, Champagne, Provence Rose, NZ Sauvignon Blanc, Sweet Wine และ Chianti ทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับการชิมและการจับคู่ไวน์กับอาหารอย่างถูกวิธี

วันที่ 1: แนะนำไวน์แต่ละชนิด / ชิมอาหาร / จับคู่ไวน์กับอาหาร

 • แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์คช็อป
 • พื้นฐานของไวน์แต่ละชนิด
 • แนะนำขั้นตอนการชิมไวน์
 • ฝึกการชิมไวน์และการจับคู่ไวน์กับอาหาร

ในวันแรกผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับไวน์ องุ่น และขั้นตอนการผลิตไวน์ ตามด้วยการวิเคราะห์ประสาทสัมผัสด้วยการชิมและดมกลิ่น จากนั้นผู้เรียนจะได้ทำการชิมไวน์ทั้ง 6 ชนิด พร้อมทั้งนำไปจับคู่กับอาหาร

วันที่ 2: พูดคุยกับผู้ผลิตไวน์ตัวจริง ณ ไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ GranMonte เขาใหญ่

สำหรับวันที่ 2 ผู้เรียนจะได้ลงเยี่ยมชมไร่องุ่นและโรงงานผลิตไวน์ของไทย เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการเพาะปลูกองุ่นและการทำไวน์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยจะได้ชิมไวน์พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ ไร่องุ่น

อาจารย์ผู้สอน: คุณสุนทร ลาภมูล

   ประกาศเกียรติคุณ
   • WSET (Wine and Spirit Education Trust) Level 3 Advance in Tasting Part
   • WSET (Wine and Spirit Education Trust) Level 2 Certified
   • Associazione italiana sommelier Training completed in Level 3, 2007-2008
   • 20 finals of Thailand Best Sommelier of 2008-2009
   • Thailand Sommelier and Gastronomy Training

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเรียน: วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
เวลาเรียน: 09:00 - 16:00 น.
ภาษา:
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนชั่วโมงรวม: 12 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน: 24

หมายเหตุ:
    - ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันสมัครเรียน

 

ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว

หลักสูตรอื่น ๆ

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรความรู้การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP