สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการดื่มไวน์และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มไวน์ หลักสูตรความรู้เบื้องต้น 3 ชั่วโมงนี้ จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติโดยสังเขปเกี่ยวกับไวน์ ได้ทราบถึงความแตกต่างและที่มาของไวน์แต่ละชนิด เช่น ไวน์ขาว ไวน์แดง โรเซ่ไวน์ และสปาร์คกลิ้งไวน์ ในหลักสูตรระยะสั้นนี้ คลอบคลุมการสอนแบบบรรยายและการชิมไวน์ควบคู่กับอาหาร ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานมากขึ้น มีความสามารถในการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
       เวลาเรียน: 16.00 - 19.00 น.
       ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษ
       จำนวนผู้เรียน: 14 ท่าน
       ค่าเรียน: 3,900 บาท

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP